Největší předválečný podnik na Ktišsku Tisk Email

Ktišský mlýn 

Největší firmou patřící k obci Ktiš byl Ktišský mlýn. Majitel Johann Jungbauer kromě hospodářství provozoval ještě mlýn a pilu. V těchto třech podnicích zaměstnával až 75 lidí. 

Dobová fotografie zaměstnanců mlýna a pily.

Výstavba a vývoj od roku 1904 do roku 1946: 
1904 - v tomto roce byl „umělecký,, mlýn sestaven- skládal se z horního mlýna- 2 mlecí stolice, zařízení na čištění zrna, stroj na loupání-a z dolního mlýna- 1 mlecí stolice, převod ....  pozn.- na konci 19. století byly nové 2 druhy mlýnů: „amerikánský“ a „umělecký“ podle druhu mlecího zařízení
1906 - byla postavena pilnice, s pomocí vodní síly byla poháněna rámovka se světlostí rámu 62 cm 
1907 - byla instalována porcelánová mlecí lavice, stroj na čištění krupice a v tom samém roce také zařízení k výrobě stejnosměrného proudu k osvětlení mlýna
1908 - vybudována strojovna I a také instalován jednoválcový parní lokomobil
1910 - postavena konírna pro 10 koní
1912 - na obytné budově přibylo patro

Pohled na Ktišský mlýn od Rovenců " z východní strany"


1913 - z peněz družstva byl pořízen stroj na čištění s pojízdným parním lokomobilem a zřízena vozovna
1915 - koupen „Siegelmuhle“- Siegelův mlýn, základ přilehlých ktišských mlýnů
1917 - při požáru v tomto roce shořela mlátička v Matschiniho hospodářství, byly vydány a nabídnuty k prodeji akcie družstva a tím byly získány peníze na nákup stroje stejné konstrukce
1918 - byl koupen Doumschn-Haus v Sádlné a přijat správce
1919 - byla vybudována pilnice II., namontována druhá rámovka, použita lokomobila jako pohon druhé rámovky
1920 - hospodářské stavení, které náleželo k mlýnu, bylo prodáno výměnou za akcie vápenky, zakoupeny 2 čtyřtunové nákladní vozy značky Fiat s řetězovým pohonem, zřízena garáž a vedle konírny vybudována kovářská dílna naproti konírně postavena jednopatrová budova, zpředu to byl sklad mouky, zezadu truhlářská a kolářská dílna, v patře byla obilnice
1921 - postavena kůlna pro zemědělské náčiní a mostní váha na 7000 kg
1922 - byla zrenovována vodní kola a zpevněna cesta k Siegelmuhle
1923 - Siegelmuhle byl zařízen jako umělecký mlýn: 1 válcová lavice se vším příslušenstvím, stroj na míchání mouky, vodní kolo osazené vodní turbínou - to byla první vodní turbína na Ktišském potoce zařízena zámečnická dílna se soustruhem, vrtačkou a bruskou, dynamo bylo vyměněno za výkonnější
1924 - v Ktiši koupen dům č. 12 s malým hospodářstvím a z Chvalšin přivedeno telefonní spojení
1925 - strojovna zvětšena, pořízen stacionární dvouválcový parní lokomobil s ovládáním ventilů a kondenzace s výkonem 85 koňských sil, koupeno další silné dynamo - mlýn měl elektromotor o výkonu 75 koňských sil. V dílně byl motor nahrazen silnějším, koupen vzduchový kompresor a také pásová pila a dřevěný soustruh pro truhláře a koláře mlácení obilí bylo nyní poprvé na elektřinu
1926 - vodní kola byla odmontována a nahrazena dvojitou Francisovou turbínou s výkonem 28 KS při plném otevření a s 9-ti metrovým přepadem, pro vlastní potřebu vybudována benzinová stanice s tankem na 5000 litrů, zakoupena 2 dvoutunová nákladní auta pro transport mouky a rozšířena garáž.
 Doumsch-Haus v Sádlné byl prodán
1928 - vybudován a zařízen nový horní mlýn: dvojitá válcová stolice, válcová stolice s jedním válcem se vším příslušenstvím, stroj na mísení mouky a jedna šrotovací lavice.  Dále musel být prodloužen převod I kvůli provozu. Nad prvním párem válců byl zřízen zásobník na mletou vlákninu-směs otrub a krupice.Přístavek byl zařízen jako prodejní sklad mouky.Postavena hoblárna se srovnávací hoblovačkou na výrobu hranolů, fošen a prken k výstavbě horního mlýna.
1930 - Ke koňské stáji byla připojena stáj pro hovězí dobytek pro 54 kusů dobytka. Byly přikoupeny 3 nákladní vozy – 2,5 tuny, 4 a 6 tun.
1931 - koupena trojstranná hoblovačka pro výrobu podlahoviny
1932 - Budova dolního mlýna byla prodloužena a zároveň zvýšena mansardovou střechou. Ze Siegelova mlýna byla přivezena válcová stolice a stroj na mísení. Nad prvním párem válců postaven zásobník a v Siegelově mlýně tak zůstala pouze šrotovací stolice.
1934 - koupeny 2 rámovky do pilnice a 300 m kolejí
1935 - Na severní straně stájí byla vybudována kůlna pro seno a slámu. V tomto roce byla koupena motorová stříkačka a vybavení pro 15 mužů a vznikl tak „ Dobrovolný Jungbauerův hasičský sbor“.
1936 - horní mlýn byl přestavěn na poloautomatický mlýn na pšenici, budova byla zvýšena o patro a osazena mansardovou střechou a zároveň vybavena dvěma válcovými stolicemi, 1 porcelánovou stolicí s rovinnými vysévači a čističkou krupice
1937 - Byly postaveny hrubé stavby skladu obilí, budovy pilnice III., strojovny II. Cesta na Rovence byla rozšířena a zpevněna a používána jako objížďka.
1938 -
bylo namontováno transportní zařízení do skladu obilí, 2 rámové pily, jedna dvouválcová parní lokomobila od firmy Lanz z Mannheimu – měla výkon 150 KS - a také byl vystavěn 40 m vysoký dílenský komín
1939 -
V Siegelmuhle byl vybudována šrotovací lavice a nový dvoupokojový byt s kuchyní a 4 dřevěné vozy byly opatřeny pneumatikami
1941 -
elektřina byla posílena novým dynamem na stejnosměrný proud, a byl přivezen nový silný elektromotor, na jižní straně mezi budovami pil 2 a 3 namontována nová kyvadlová pila
1942 -
prodloužena popojížděcí kolej od budovy pily 3 k skladišti řeziva zároveň uzavřena do kruhu
PILA - Svoz kulatiny byl sjednán placeným povozem od sedláků nebo se kulatina vozila pomocí 4 párů koní z hospodářského provozu mlýna. Později se používal nákladní vůz s přívěsem. 
Ke zpracování dřeva sloužily 4 rámové pily, 2 dvojité omítací pily, 2 hoblovky, 2 kyvadlové pily, 2 řetězové pily, 1 spouštěcí křížová pila a jeden oboustranný stroj na štěpení klád

Pohřeb Johanna Jungbauera 1944 + pohled na mlýn a Rovence


MLÝN - Z usedlostí v okolí bylo přiváženo obilí a zpátky se vozily mlýnské produkty. Zdaleka bylo vykupováno velké množství pšenice a žita, transportováno na nádraží v Kájově a poté přiváženo nákladními vozy do Ktišského mlýna. Ve skladu mohlo být uloženo až 90 vagónů obilí.
 Mlýnské výrobky byly rozváženy vlastními nakladními vozy. K okruhu zákazníků patřily obchody s potravinami a pekařství v Krumlově, Horní Plané, Frymburku, Křištanově.

Současný stav

Zdroj: Překlad z "Chronik der Gemeinde Tisch"
Tento článek přeložila paní Kateřina Žídková z Prachatic. Děkujeme!

Roman Frček
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl