Křesťanské svátky před rokem 1945 Tisk Email

Svátek Zmrtvýchvstání  

K vrcholům křesťanského života patřil vedle sváteční jitřní mše pašijový týden se svátkem Zmrtvýchvstání.Od rána na Zelený čtvrtek až do Zmrtvýchvstání se v 9 hodin  během Gloria zvonilo na všechny zvony, poté zvony umlkly a dětem se říkalo, že odletěly do Říma k novému vysvěcení.
Mezitím se také chodilo řehtat a koledovat – říkalo se tomu „Ratschnbuam“.
Velký pátek a Bílá sobota nebyly zas tak významné svátky- muži uklízeli okolo domu a dávali vše do pořádku. Ženy uklízely uvnitř, pekly a barvily vajíčka. Odpoledne se šlo do kostela a lidé se tiše pomodlili u svatého hrobu. Ten se nacházel v oddělené místnosti kostela, oba dva dny u něj vždy 2 ministranti drželi stráž, střídali se každou  hodinu.
Na Bílou sobotu v 20 hodin začal svátek Zmrtvýchvstání. Po krátké pobožnosti zazpíval farář píseň „Der Heiland ist erstanden“ „spasitel vstal z mrtvých“  a následovalo procesí okolo vsi. Vepředu šli vlajkonoši, poté školní děti a mládež, muzikanti, hasičský sbor a veteráni. Následoval farář s monstrancí pod nebesy doprovázený ministranty. 

Konec tvořily ženy. Ve všech oknem ve vesnici zářily svíčky ve svícnech tvaru pyramid. Za zpěvu velikonočních písní a řehtání řehtaček prošlo procesí celou vesnicí a vrátilo se zpátky ke kostelu. Nakonec se v kostele zpívalo sváteční „Te Deum“. 
 

Snímání z kříže aneb svátek Božího těla  

Svátek Božího těla byl vrcholem křesťanských svátků. Ve vsi byly postaveny 4 oltáře směrem do všech světových stran. První oltář byl u domu „Voida“ č.p. 6 Sura -  na jih, druhý u domu „Bokter“ č.p10 bývalá kuchyně - na západ, třetí u domu „Baurn“ č.p.15 p.Petrovka - na sever a poslední u domu „Balda“č.p.21 hospoda u Niedlů -  na východ.

Zdroj: Překlad z "Chronik der Gemeinde Tisch"
Fotografie: Anton Geyer
Tento článek přeložila zdarma paní Kateřina Žídková z Prachatic. Děkujeme!

Roman Frček

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl