Ktiš na mapě z roku 1847 Tisk Email
Předkládaný výsek znázorňuje Ktiš s okolím na mapě nazvané „Budějowský kraj w Králowstwí českém - Budweiser Kreis des Koenigreichs Boehmen“. Mapu zhotovil zeměměřič Johann Loth  a vydal ji nakladatel Friedrich Kretzschmar v Praze roku 1847. Celou mapu si mùžeme v domácí pohodě prostudovat na adrese http://mapy.vkol.cz/mapy/v51870_01.htm

 
Záhlaví díla zdobí kartuš s hlavními údaji, kterou přidržuje lev, orel a anděl. Výjev provází rytina od C. Schleicha s motivy kraje - rybářstvím a koňskou dráhou z Budějovic do Lince. Pod kartuší je plán Budějovic i se znakem mìsta. Dál jsou uvedeny statistické údaje o kraji (Geographisch-Politisch-Statistische Übersicht) a tabulkový přehled jednotlivých panství. Vpravo dole je vysvětlující legenda celé mapy a pod ní krátký výklad o výslovnosti češtiny a němčiny od prof. K. W. Zappa. Rozměry díla jsou 89 x 74 cm. Stejně jako Lothovy mapy ostatních českých krajů (Boleslavského, Prácheňského, Táborského a Kouřimského) nezobrazuje terén. 
   Autor mapy - kartograf Johann Loth se narodil 21. kvìtna 1816 v městečku Niederzissen v Porýní (nyní spolková země Rheinland - Pfalz), zemřel v roce 1899. Jeho práce patří mezi první, na nichž se v polovinì 19. století úředně objevovala také  čeština. 
Zdroj: digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci, signatura V 51.870 / 3.
Miloslav Trnka
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl