Poštovní úřad Tisk Email

Na krajské silnici mezi Krumlovem a Prachaticemi ve Smědeči vznikl v roce 1875 poštovní úřad. Tehdy jezdil na této trase jeden dvouspřežní kočár. Do Ktiše a blízkého okolí roznášel poštu listonoš Johann Traxler.
Na přelomu století přišel do Ktiše kaplan Thomas Tanzer. Tento muž se velmi silně zasazoval za to, aby poštovní úřad byl přeložen do Ktiše. Kaplan chodil dům od domu a verboval zákazníky do služeb poštovní spořitelny. Sami ministranti si ukládali na poštovní spořitelní knížku 30 až 35 krejcarů, které získali za měsíc za služby v kostele. Ačkoli v roce 1898 byla ve starém Rakousku zavedena korunová měna, v běžném životě ještě mnoho let fungovaly zlaté a krejcary. Za 18 až 20 zlatých bylo možné pořídit pár volů. Kaplan Tanzer přesvědčil starého Voidu-Wenzela Feigla, aby nechal strhnout výměnek a nechal postavit novou budovu-nyní číslo 37. V roce 1899 z rozhodnutí rakouského říšského úřadu se poštovní úřad ze Smědče přestěhoval do Ktiše. Funkci poštmistrové plnila paní Anna Nosková, vdova po učiteli, která vedla poštu již dříve ve Smědči.
Listonoš John Traxler koupil dům číslo 24-Paulei- a byl prvním listonošem v obci. Druhým listonošem byl Rudolf Walter, bytem na výminku u Tomaschků . Poštovní kočár pak jezdil mezi Chvalšinami a Ktiší.
Po velkém požáru v roce 1912 koupila paní Nosková a její sestra, učitelka ručních prací Auguste Hager pozemek po shořelém domu „Finanzer-Haus“ a postavily zde dvoupodlažní dům číslo 18, do kterého byla přemístěna pošta. V tomto roce byla také prodloužena trasa poštovního kočáru: Chvalšiny-Ktiš a Ktiš- Chroboly. Tuto práci zastával Josef Hundsnurscher, který denně vozil poštu na koni z Chrobol od ranního vlaku o páté hodině. Když musel Josef narukovat v první světové válce do armády, zastával tuto funkci jeho syn Johann Hundsnurscher ("Shin-ka"). V roce 1918 převzal poštovní jízdu pan Bartosch z Ktišky až do doby, než Wenzel Mikesch z Brlohu začal provozovat soukromou autobusovou dopravu na trase Krumlov- Ktiš.
V roce 1931 byl postaven nový obecní dům a poštovní úřad se přestěhoval tam. Paní Nosková šla do penze a novým poštovním úředníkem se stal Václav Hovorka. Čeští poštmistři se často měnili. Rudolf Walter byl v roce 1926 přeložen do Netolic a na jeho místo přišel Ferdinad Kurzweil. Ten se v roce 1935 musel přestěhovat do Záblatí a své 2 syny posílat do nově založené české školy.
V té době byla oblast rozdělena na dva doručovací obvody, kde se každý týden střídali 2 listonoši:

Obvod 1:
Ktiš Tisovka
Ktišský mlýn
Siegelův mlýn
Baurnův mlýn
Mackova Lhota
Koken mlýn
Rovence
Sádlná
Strouhy
Třebovice
Březovík
Dobročkov
Smědeč
Smědeček
Příslop

 

Obvod 2:
Tisovka
Staré Hutě
Jakšův mlýn
Miletínky
Plánská
Ovesná
Ostrá Hora
Záhoří
Křížovice
Ktiška

Před příchodem wehrmachtu byli čeští poštmistři a četníci pokojně sesazeni. Tehdejší starosta-Emil Kurzweil- předseda sudetoněmeckého spolku, zařidil nouzové doručování pošty. Student medicíny Josef Hager byl připraven se svou motorkou důležité poštovní zásilky rychle doručit do Krumlova a zpět. Do Ktiše byl později z německé říšské pošty dosazen H. Trampus a byla zaučena manželka holiče Camilla Obermeier. V tomto čase byly také některé německy mluvící obce z farnosti Brloh zařazeny do poštovního úřadu Ktiš. Přišel další listonoš a vznikl 3. doručovací obvod:

Kovářov
Kuklov
Jaronín
Sedm chalup
České chalupy
Smědeček
Smědeč
Příslop

Od tohoto času až do odsunu sloužilo 9 listonošů, kteří také obstarávali poštu pro wehrmacht:

Ludwig Watzko -  Ktiš
Johann Hurt  - Ktiš
Wenzl Benesch  - Ktiš
Adolf Podruch  - Ktiš
Emil Podruch  - Ktiš
Franz Wenzel  - Březovík
Jungwirth  - Smědeček
Hilde Schimetschek  - Ktiš
Rudi Walter  - Ktiš


Tehdy každý pošťák musel mít u sebe k prodeji poštovní známky, korespondenční lístky, blankety na složenky a poštovní poukázky. Bylo povinností postarat se také o malé poštovní balíčky.
Wenzel Mikesch se po příchodu wehrmachtu odstěhoval z Brlohu. Z německé říšské pošty byl každé ráno vypravován omnibus z Arnoštova do Krumlova, večer jel zpátky a vozil také poštu.
Po paní Obermeierové převzala místo na poště slečna Antoinette Schatty. Jako další poštovní místo byl založen úřad v Jaroníně. Od 28.4 1943 až do odsunu pracoval na poště Anton Feigl, který byl propuštěn z wehrmachtu jako válečný invalida. Od roku 1939 také vždy jeden z listonošů držel noční službu u telefonu.
Velmi těžké bylo provozovat poštovní služby v zimních měsících. Při silném sněžení jel málokdy autobus z Krumlova do Ktiše, natož z Březovíku do Prachatic. V tom případě zůstávala pošta v hostinci v Březovíku. Emil Podruch věděl jak na to: zapřáhl do saní bernardýny, kteří rozváželi chléb a housky od pekaře Iroschka, a jeli do Březovíku pro poštu. Pošta byla dovezena do Ktiše se zanedbatelným zpožděním.

Zdroj: Překlad z "Chronik der Gemeinde Tisch"
Přeložila Kateřina Žídková

Roman Frček
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl