Dobročkov 1915 Tisk Email

Zdroj: Chytilův Úplný adresář království Českého. Díl 3, obvod Obchodní komory v Českých Budějovicích. S redaktory a spolupracovníky ze zastupitelstev měst i obcí sestavil a vydal Alois Chytil. Vytiskla knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech roku 1915. (Archiv Rodopisné revue).


Přehlednou vizitku tří lokalit pro redakci adresáře tehdy připravil Franz Tanzer, tajemník obecní rady. Nejen jemu však patřilo poděkování rozesílané vydavatelem. Také „ vlastivědným spolkům a řemeslnickým sdružením, jejichž čeští i němečtí členové vzácným porozuměním a ochotou účastnili se prvotního opatřování všech rozmanitých údajů i jejich následné revize a korektur před zveřejněním“. Jestli se chvála tenkrát donesla také dobročkovským zastupitelům, živnostníkům a dobrovolným hasičům - to nevím, ale těším se, že si to dnes mohou přečíst jejich následovníci.

Miloslav Trnka

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl