POSLEDNÍ UČITEL V BŘEZOVÍKU Tisk Email

Jana Holuba jsem osobně dobře znal. V roce 1961 přišel se svou manželkou na školu ve Vyšším Brodě „odněkud od Chvalšin.“ S odstupem půl století jsem četl jeho zápisky v „Pamětní knize obce Dobročkov.“
I když to byla obec Dobročkov, od nepaměti měla osada Březovík vždy více obyvatel, od roku 1902 zde byla škola a také sídlo obecního úřadu i místního národního výboru bylo vždy v Březovíku. V září 1959 na školu v Březovíku nastoupil „na umístěnku“ po Ireně Moravcové jako „ředitel jednotřídky“ mladý učitel Jan Holub.
Ve škole bylo 22 dětí z prvé až čtvrté třídy. Tedy ve věku od šesti do jedenácti let z Březovíku a z nedalekých Třebovic. Ze samotného Dobročkova chodily děti do školy ve Ktiši. Při volbách jedenáctého června 1960 se stal neuvolněným předsedou Místního národního výboru Dobročkov. „Jméno Dobročkov zůstalo i nadále, i když sídlo obce, MNV a JZD bylo v Březovíku. Bylo o této změně jednáno v radě MNV i v plenárním zasedání, ale ke změně nedošlo. Když ve volbách do MNV nebyl soudruh Kočí zvolen, tak jej z okresu jmenován do funkce hospodáře MNV.
Jan Holub do obecní kroniky smutně poznamenal: „Tajemník byl ustanoven jako celodenní politický pracovník.“ Jako ředitel školy musel vykonávat i funkci účetního v Jednotném zemědělském družstvu Březovík, na kterou „konečně na konci roku 1960“ rezignoval pro nedostatek času.
O situaci v JZD nejlépe hovoří několik poznámek v Pamětnici Březovíku: „Místní Jednotné zemědělské družstvo vedl placený funkcionář s. Kocourek, který měl určité vyhraněné cíle, ovšem v tom prostředí nebylo možno všechno splnit pro nepochopení některých členů JZD. Ne všichni občané měli stejný cíl-docílit lepších výsledků v zemědělské výrobě. Velké ztráty vznikly ve vepřinci, kde vlivem nemocí ošetřovatele i z jiných okolností nesplnilo JZD plán. Dne 4. ledna 1961 konala se výroční schůze JZD, členové dobírali každý 3,50 Kč za pracovní jednotku.“ Já jen dodávám, že pracovní jednotka se vyplácela za pracovní den, jen traktoristé měli za den jeden a půl pracovní jednotky. A co se za tři koruny padesát haléřů dostalo? Abych to převedl na „českou měnu“, tak za den práce v JZD Březovík si mohl pracovník dát dvě piva. Ano, dvě piva.
Děti spolu s učitelem Janem Holubem během školního roku pravidelně chodily do JZD „na brigády. Zde musím znovu podotknout, že školním dětem bylo šest až jedenáct let. Sázeli a sklízeli krmnou kapustu i brambory a pomáhali při žních. Jako ředitel školy se „samozřejmě musel Jan Holub starat „o kulturu.“ V té době přestalo do Březovíku jezdit pojízdné kino a tak jako předseda MNV sjednal patronát na promítání filmů s papírnou ve Větřní. „ovšem toto bylo nepravidelné a později přestali dojíždět úplně. Byl ustanoven dramatický kroužek dětí, který nastudoval divadelní pohádku „Sůl nad zlato“ a také s ní třikrát vystoupil. V obci byla také Místní lidová knihovna, která pracovala dobře mezi dětmi, z dospělých chodilo do knihovny asi osm občanů. Později byla práce prováděna tím způsobem, že děti nosily knihy za čtenáři, což se velice osvědčilo.“ Tady ani nemusím připomínat, že veškerou kulturu v Březovíku musel táhnout ředitel školy a předseda MNV v jedné osobě. „Rovněž i otevření pohostinství v Březovíku bylo přínosem pro obyvatelstvo, avšak i zde došlo k smrtelné nehodě s. Ištaka, který v podnapilém stavu řídil traktor a sjel do strouhy u silnice, traktor se převrátil a sám byl pod traktorem mrtev. Po této nehodě vedoucí pohostinství nechtěla obsluhovat při zábavách, a proto byli nuceni tyto práce vykonávat členové kulturní komise.
Dne 26. května byla konána veřejná schůze ohledně zrušení místní školy pro nedostatek dětí. Bylo schváleno její zrušení. Školní rok byl ukončen dne 29. června 1961 a koncem července byla škola předána a její inventář byl převeden na ZDŠ ve Chvalšinách.
„Škola byla dána do užívání MNV, kde se konaly všechny akce kulturní. Jan Holub rezignoval na funkci předsedy MNV, neb se stěhoval na jinou školu.“

František Schusser
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl