Obyvatelé Křížovic v roce 1651 Tisk Email

Národní archiv v Praze opatruje ve svých historických fondech z doby vévodů Eggenbergů na krumlovském panství i starší originální doklad o obyvatelích Křížovic, než je často zmiňovaná berní rula.
Je to Soupis poddaných podle víry ve vsi Křížovice, rychta Ktiš, z roku 1651. Pořídil jej rychtář Hans Köpl (tehdy bydlící ve Velké Smědči) vlastní rukou dne 26. března 1651 a opatřil jej rychtářskou pečetí. Dokument revidoval a schválil P. Andreas Dionysus Ulrich, farář v Ktiši dne 30. 3. 1651. Z dokladu je jasné, že všichni obyvatelé Křížovic byli římsko-katolického vyznání. Jednotlivé rodiny jsou tu odděleny mezerou. Na prvním místě je uvedeno vždy jméno a příjmení hospodáře, stav (sedlák, chalupník, domkář, zde ve tvaru der Paur, Kaluper, Hütter), jméno manželky, dětí (Sohn, Dachter) a dalších obyvatel, které domácnost živila a platila za práci.
V závorkách je pak jejich věk dovršený v době zápisu. Rychtář píše

„Ich Hans Köpl, Richter des Gerichts Tisch bekhenne hiemit, daß sich in mir anvertrauten Gericht Tisch hernachfolgende Pershonen befinden. Nemblich:

im Dorf Krzisowitz

Georg Panush, der Paur (46), Dorothea sein Weib (28), Gregor, Sohn (18), Mäschl, Sohn (16), Marigl, Tochter (14).

Hans Paur, der Paur (29), Agnes, sein Weib (29), Agnes, Dachter (13).

Augustin, der Paur (36), Catharina sein Weib (42), Hans, Sohn (16).

Christl Stollbaur, der Paur (36), Marusch sein Weib (31), Marigl, Dachter (16).

Greger, der Paur (26), Ursula sein Weib (19), Wastl, ein Nahrungsman (36).

Pläsgo, der Paur (29), Mänschl sein Weib (22), Mariana, ein ahrmes Inweib (38).

Matzl Schuester, der Paur (34), Brigita sein Weib (26), Barbara, Dachter (15).

Andre Schmidt, der Paur (29), Barbara sein Weib (24), Marx, Sohn (12).

Christl, ein Hütter (19), Agnes sein Weib (20).

Tone Wenuschdorfer, der Paur (39), Dorothea sein Weib (28), Eva, Dachter (13), Jacub, Knecht (19), Georg, Päsäkh (12).

Mathias Honsa, der Paur (26), Mariana sein Weib (20), Casper, Menner (14), Margaretha, Diern (16).

Jacob Losgu, der Paur (30), Alenka sein Weib (18), Jacob, Menner (14), Margaretha, Diern (13), Veitl Witte, ein Inman (29), Mänsch sein Weib (23).

Häble, ein Kalupner alda (26), Ursula sein Weib (20), Marigl, Diern (18).

Georg Feigäl, Kaluper (30), Mänschl sein Weib (40), Catharina, Diern (16), Georg, Menner (15).

Eva Pausin, Wittib, die Paurin (29), Grandl, Knecht (20), Gilgo, Pasäck (13), Paula, Diern (18). Martschin Kneifl, der Paur (28), Agnes sein Weib (19), Greger, Knecht (20), Guba, ein Inman (32), Mänschl sein Weib (24).

Mastl Jänezgo, Kaluper (26), Margaretha sein Weib (34).

Jan Micko, der Paur (42), Christina sein Weib (20), Margaretha, Diern (15), Andreas, Menner (14), Ursula, ein Nahrungsweib (35), Wönzl, ein Inman (18), Christina sein Weib (16).

Philiph Micko, der Paur (28), Mariana sein Weib (19) Simandl, Knecht (18), Dorothea, Diern (16), Gregl, Pasakh (12), Mariana, Infrau (32).

Jacob Wäschko, der Paur (35), Anna sein Weib (35), Häble, Menner (16), Regina, Diern (29), Mätsche Wäschko, ein Nahrungsman (45), Agnes, ein Nahrungsweib (44), Anna, ein Inweib (36).

Hans Schmidt, ein Kaluper (50), Barbara sein Weib (40). Wonzl Giro, der Paur (45), Barbara sein Weib (36), Petr, Sohn (20), Christina, Dachter (16), Simandl, Mener (12).

Wätosch Hälko, der Paur (40), Mönschl sein Weib (24), Mariana, Dachter (16), Leonhardt, Knecht (24), Catharina, ein Nahrungsweib (62), Stofl, ein Inman (30), Elsl sein Weib (25).

Thoma Voytl, der Paur (36), Lea sein Weib (27), Petr, Sohn (18).

Georg Fänto, der Paur (27), Margaretha sein Weib (18), Catharina, Diern (13), Catharina, Inweib (26), Paula, ein Nahrungsweib (36).

Christof Macho, der Paur (29), Mändä sein Weib (36), Ursula, Dachter (16).

Zioschta, ein Kaluper (46), Susanna ein Weib (35), Jacob, ein Inman (32), Mariana sein Weib (20), Pärtl, ein Inman (26), Regina sein Weib (19).

“ V soupisu je zaznamenáno celkem 27 rodin (113 osob), děti jsou zapisovány až od 12 let. Křížovice v rámci rychty Ktiš tehdy patřily k panství Český Krumlov v Bechyňském kraji.

Miloslav Trnka

 

Komentáře a dotazy k produktu 

 
# 2015-08-03 14:10
Vynikající! Zůstanu tady u Tebe, velice dobrý příspěvek.


Also visit my web-site ... zdravý životní styl pohyb - http://www.vitalnet.cz/,
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl