Křížovice s okolím 1915 Tisk Email

Křížovice poskytly redakci obchodně-živnostenského Adresáře své nacionálie prostřednictvím pana učitele Achatze (jednotřídka Paulus - Miletínky).
V knize jsou Křížovice s okolím začleněny v obvodu českobudějovické Obchodní komory. Za jménem obce i osad je poznamenán počet obyvatel (Einw.) podle úředního sčítání lidu z roku 1910.

Během rozesílání adresáře do všech míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku docházely redaktoru A. Chytilovi různé písemné ohlasy na využití díla, např.: „Pokud samé knihy se týče, jsme jejím obsahem a přesností překvapeni a jest nám cennou pomůckou při pracích organisačních. S úctou Zemská jednota hostinských a kavárníků v Brně.“

Nebo: „ ... na Vašem adresáři nemáme skutečně ničeho k vytknutí. Těšíme se na další díly! Ředitelstvo Kolínské továrny na kávové náhražky.

“ Kdo má ještě dnes, v internetové současnosti, čas a zájem nahlédnout jak to tenkrát vypadalo ve všech ostatních obcích a městech Prachaticka a Českokrumlovska, může hned na http://chytiluv-adresar-1915.wz.cz/

Zdroj: Chytilův Úplný adresář království Českého. Díl 3, obvod Obchodní komory v Českých Budějovicích. S redaktory a spolupracovníky ze zastupitelstev měst i obcí sestavil a vydal Alois Chytil. Vytiskla knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech roku 1915.

Miloslav Trnka, archiv Rodopisné revue

 

PROMINENT sekce

Přihlášení



XHTML and CSS. | Obec Ktišl