Archiv 2011 Tisk Email

Poslední potlachy a uzavření roku 2011 - Do konce roku 2011 pak proběhly  ještě dvě schůze, které řešily především otázku navrhovaného projektu opravy kapličky na Dobročkově. Debata nad tímto tématem byla více než rozpačitá. Bylo evidentní, že v této otázce panovaly neshody, způsobené především obavamy z budoucích závazků vůči  povinostem vyplívajících z racionálních úvah. Dnes můžeme jen spekulovat, zda vše nebylo zbytečně vyhrocené.
V kombinaci  s tímto faktem a celkovou náladou ve vesnici způsobenou neshodami v otázce znovuotevření lomu, došlo ke zbytečným úvahám a spekulacím o jakémsi  možném propojení  Bartoloměje s OS Zdravé ktišsko atd.  Několikráte se opakující úvahy způsobily neshodu mezi několika členy našeho spolku. Nervozita vyústila v hádky a závěrem byla odhlasována dohoda o tom, že toto téma nebude nikdy probíráno na bartolomějských schůzích.   „Pozn. ono vlastně ani nebylo“.
Bohužel náladu se nepodařilo vylepšit a na poslední schůzi došlo i k odchodu jednoho z našich členů.
Odhlasovali jsme si pauzu do poloviny měsíce ledna 2012 s tím, že budeme doufat v léčebné účinky času.
Bohužel čas až takovou moc nemá a s lítostí je nutné přijmout odchod Ing. J. Jemelky z našich řad.
Oficielním důvodem jsou hluboké názorové rozdíly na směřování a rozvoj spolku a nesouhlas s většinovým názorem členů na další financování činnosti spolku.
Nutno se zmínit i o tom, že na konci roku 2011 nedošlo k tradičnímu posezení členů, nikomu se nechtělo …
Nezbývá než pracovat dál, musíme věřit, že smysl a hloubka naší myšlenky a práce má větší sílu než spekulace, politikářství a hloupost.

Pozn. Předsedy:  
Tvůj odchod z Bartoloměje mne moc mrzí, byl jsi nám velkou pomocí a intelektuální oporou. Pracovat s tebou mi bylo ctí a dost jsem si z toho odnesl do dalšího života. Je mi to moc líto.
Někomu naše snažení může připadat chabé, nevýznamné … nesmíme tomu podlehnout a musíme doufat v návrat pohody a dobré nálady. Je ale nesmyslné se domnívat, že v tak malé vesnici si budeme nějaká témata zakazovat nebo morálně cenzurovat.
Nový rok nechť má ozdravnou sílu a z první opravdové krize si vezmeme ponaučení. I tak se moc těším na další potlachy, akce, brigády a na tu naší partu .....

                                                                                                          R.Frček

 

27.10.2011 - Po dlouhé době jsme se konečně opět sešli.
Potlach mněl ryze pracovně – plánovací charakter. Roman informoval všechny tom, v jaké fázi je prvotní příprava knihy o Ondřejovsku. MUDr. Antonín Mager nabídnul historicko-genealogické rešerše v tématech školství, farnost a Schwarzenbergská fořtovna. Paní Vanda Pánková s naším Jirkou Švejdou překládají stránky německé Ondřejovské kroniky. Nutno zmínit, že Jirka už dokončil překlad originálu Ktišské kroniky.
Mimochodem, shodli jsme se, že si necháme, byť za nehorázné peníze, udělat pár výtisků této kroniky pro domácí použití. Roman má za úkol přes zimu překlad naformátovat a dát knize stejný výraz, jako má německý originál.
Vedla se debata na téma hřbitov, kde opravdu nejsme jednotní - musíme vyřešit. Střetávají se zde pragmatické názory s názory, které mají spíše srdeční charakter. Hřbitovní sekce spolku zůstane pravděpodobně nadále oddělena od zbytku Bartoloměje ... uvidíme po návštěvě hřbitova na jaře. Hromadným úkolem pak byl návrh výletu, který je pro stmelení a duševní odpočinek kolektivu nezbytný.

18.9.2011 - Výstava organizovaná v rámci setkání rodáků ve Ktiši. Z naší strany bylo spousty otázek, ale i odpovědí. Přibylo spousty užitečných informací i materiál.

15.9.2011 - Čtvrteční příprava v muzeu - úprava a očista exponátů, instalace staronového filmu = příprava na nedělní návštěvu rodáků "z Německa".

12.9.2011 - Úklid márnice, instalace kříže dovezeného tonym z Německa.

26.8.2011 - Brigáda na hřbitově - úklid márnice, instalace pamětního kříže a svícnu.

28.8.2011 - Pouťová neděle nabídla lidem kromě tradičních atrakcí i muzejní zážitek.
Návštěvníků přišlo dosti a reakce byli celkem pozitivní.
Do rukou se nám dostalo pár dalších exponátů a to hlavně zásluho p. Zámarského, který nám z č.p. 14 přinesl více než 150 let staré listiny, smlouvy a forografie především týkající téhož č.p.
Nádherné bylo i vyprávění p. Váchy o Vitěšovicích a Střemilech. 

4.8.2011 -Příjemný potlach na vodárně. Ujasnili jsme si další kroky v renovaci kapliček, nezbytné též opravit střechu na kostele.
Celkem dlouze se táhla diskuse nad přípravou další nové knihy, tentokráte týkající se zaniklé sousedící farnost Ondřejov. Přípravy ovšem nebudou tak hektické jako s naší prvotinou. Nebude jednoduché zajistit prostředky pro vydání další knihy, nebude žádné větší výročí, nebude žádná větší akce .... uvidíme - rozhodně začneme hromadit informace a materiál.

2.8.2011 -Dvojitá minibrigáda na hřbitově i na vodárně.

23.6.2011 - Velice dlouhý a táhlý potlach. Především je nutno zmínit vstup dalšho člena do našich bartolomějských řad. Je jím p. František Uhlík = perfektní!
Kromě drobných věcí, jsme jednali hlavně o pokračování našich stavebních záměrů. Na vodárnu je třeba ještě instalovat zábradlí a to dosti pevné. Výška od odpočinkového místa ke spodní úrovni trávníku je 3 metry a to by díky nepozornosti kohokoliv nemuselo dopadnout nejlépe!
Domluvili jsme si i prvotní návštěvu na projektu "kaplička Ktiška".
Roman seznámil schůzanty s novým alarmem a způsobem jak jej ovládat.
Dalším bodem bylo seznámení s novou kniho MUDr. Magera " KAPLE PRACHATICKA POHLEDEM GENEALOGA" kterou vydalo muzeum města Prachatice.
Domluvili se podrobnosti kolem hospodaření s prostředky určených na hřbitov a podrobnosti kolem práce na nové výstavě.
Času je málo .. je třeba něco dělat :o)))))

13.6.2011 -Brigádička jako vínoPříjemně pod mrakem a chuť do práce. Dva velké kamenné náhrobky se dočkaly úpravy a očisty. Statečným pomocníkem nám byl malej Romča, který čistil jak o život Smile kéž by mu to vydrželo Smile.

11.6.2011 -Svěcení božích muk u vodárny proběhlo v duchu pohodové piknikové atmosféry.
Přítomnost starostky obce Ilony Mikešové, zástupce lesů ČR p.Rosi a P.Romana Dvořáka byla příjemným zpestřením.
Roman pěkně  promluvil k lidem ohledně tradičnosti božích muk.
Proběhly motlitby a konečný rituál.
Následoval přípitek a dokud nepadly oba soudky "plzničky" tak jsme se nezvedli.
Děkujeme za podporu a těšíme se, až vám zvelebíme další příjemné sakrální zákoutí.

6.6.2011 - Brigáda na hřbitově ( Marcela, Blanka, Petr, Raman a Cirda)
Petr s Honzou vyrobili pákový zvedák na povalené pomníky.
V tomto dni se udělalo skutečně hodně práce !

4.6.2011 - TŘETÍ ROČNÍK LAMPIONOVÉHO PRŮVODU
Ve 21.00 se rozešel průvod plný dětí, rodičů držíce krásné lampionky.
Doprovázeli nás pohádkové postavy, v čele jelo hasičské auto a Tomášův alegorický vůz, jenž celou akci hudebně podkresloval.
Napočítali jsme bez mála 50 lampionů, velice těžko se nám hledali výtězové jednotlivých kategorií a musím říct že jsme měli všeho jen tak tak, protože tolik lidí jsme nečekali.
Ve stanu se pak tančilo a hodovalo do ranních hodin.
Děkujeme všem a těšíme se na další ročník ! 

26.5.2011 -Pravidelný potlach se konal v muzeu. Především jsme jednali nad organizací třetího ročníku lampionového průvodu. Tentokrát to pojmeme ještě zodpovědněji a kromě alegorického vozu, který bude vybaven řádnou reprosoustavou, budou průvod doprovázet pohádkové postavy.
Příprava diplomů, cen, občerstvení a vatry je samozřejmostí.
Místní myslivecká organizace bude mít na nové výstavě velké množství místa ke své prezentaci.
No a konečně došlo k vyslovení termínu slavnostní pijády v rámci finálového dokončení vodárny. 18.6.2011 vše dovršíme s lidmi jenž nám pomohli a s našimi rodinami.

23.5.2011 - Brigáda na hřbitově ( Marcela, Blanka, Petr, Raman )

16.5.2011 - Brigáda na hřbitově (Petr, Roman)

12.5.2011 -Potlach v muzeu. Instalace nových skleníků které vznikly v Romanovo truhlárně, na obdiv pak přicházízvedák na pytle od Petra.
Drobné porovnání vystavených předmětů, naplánování budoucí expozice a odchod do hospůdky.

9.5.2011 -Brigáda na hřbitově ( Marcela, Blanka, Petr, Raman )

2.5.2011 -Brigáda na hřbitově (Petr, Roman)

28.4.2011 -Místo potlachu brigáda na vodárně. Provedeny teréní úpravy, krásné schody, hlavní zásluha jistě patří P.Baštářovi st. Smile

18.4.2011 -Skoro tříhodinová brigáda na hřbitově. Roavnáme, stříháme, kopeme a někteří i lámouSmile tak to zasejc slepíme. ( Marcela, Blanka, Petr, Raman, Honza )

14.4.2011 -Příjemný potlach plný konkrétního plánování nad dalšími úkoly.
Honza Hájek přinesl starou sklenářskou píšťalu k dalšímu doplnění expozice našeho muzeíčka. Dvě dřevěné štoudve, které přinesl Fanda s Honzou Pavlíkem jen příjemně doplnili řemeslnou expozici.
Rozhodli jsme se na 2.7 otevřít nové i staré expozice pro veřejnost.
Probrali jsme poslední technické kroky k úplnému dokončení akce "vodárna", diskutovali jsme nad tím, jak pojmeme oslavu.
Dohodli jsme se na koupi jednoduchého GSM hlásiče pro další zabezpečení muzejní místnosti.
Posledním bodem byla debata nad možností skloubit naše  zájmy s obcí na údržbě historických pomníků .... Roman napíše žádost k projednání na schůzi místního zastupitelstva. 

11.4.2011 -Pí Mikešová a Marcelka upravili terén kolem zrekonstruovaného hrobu "Binder". Petr st. a Roman provedli masivní vyřezávku keřů, stromů a větví na hřbitově. Už se skoro smrákalo, když utichl hlomoz motorové pily a odtáhli se poslední větve. 

9.4.2011 -Veliká brigáda na vodárně. Odvoz kamene, následné dovezení zeminy od hřiště "děkujeme obecnímu úřadu" , úprava terénu a instalace odpadkového koše.
Honzův traktor udělal spousty práce, holky hrabali listí a zeminu jako o život.
Byli jsme příjemně unaveni a vše jsme zakončili posezením u pivečka a Marcelka přinesla uzený ......... jéééé Wink 

8.4.2011 -Petr st., Roman a Honza Pavlík se s vervou vrhli na opravu povaleného náhrobku rodiny Binder ze Smědečka. Děkujeme za pomoc Honzovi Fiedlerovi, Oldovi Kovaříkovi a Jardovi Lebrovi.

2.4.2011 -Navštívili nás Reinhard s Antonem. Byli jsme se podívat na hřbitově a opět klucí přivezli další penízky na opravu a renovaci náhrobků. Osadili svícny v kostele krásnými novými svícemi a domluvili termín srazu německých starousedlíků a jejich dětí na 18. září 2011. Řady těchto přátel Ktiše slábnou - to je život. Jooo naši kolegové se za hranicemi činí!
Zajímavým dokumentem pak byli fotografie českých náhrobků, přivezených do Německa, kde se velice dobře prodávají jako doplňky do místních zahrad ... Anton tuto věc začal řešit!

31.3.2011 -Pohodový potlach, hned na začátku jsme hromadně popřáli Marcelce. Ta nám jako vždy přinesla dobroty.
Prvním bodem bylo hlasování o vstupu nového člena - Jiřího Švejdy. Roman Jiřímu nabídl toto členství již jen pro to, že Jiřího spolek využívá pro kumunkaci mezi německými členy a hlavně pro to, že díky němu, máme stále nové a nové informace z překladů textů původních obyvatel naší vesnice. Nebylo absolutně námitek. Naopak ...
Spolek zakoupil zamykatelný odpadkový koš k posezení na vodárně. Slibujeme si od toho větší pořádek a čistotu v tomto krásném koutku Ktiše.
Fandovo kamarádi objevili u obce Arnoštov zajímavý pamětní kámen z konce 19. stol. který se volně povaloval v lese.
Roman s Fandou kámen přivezli a uložili do lapidaria naší márnice, kde je již několik takových kamenů především z našeho hřbitova. Právě i kameny se postupně ztrácejí, je třeba tomu co nejvíce zamezit.
Stanovení datumu pro brigády na hřbitově a na vodárně, bylo praktickou tečkou.
Stále platí domluva, že na hřbitov se bude chodit dobrovolně, protože jsme si jednou jasně slíbili, že to nebude spolková povinnost, jen komu se bude chtít a bude moci. Jen na tuto brigádu je třeba více rukou, protože jde o osazení dosti velikého náhrobku, který se přes zimu zhroutil.
Vznikla i úvaha, že pro nás, pro hřbitovňáky "Marcela Roman" a naše protějšky Smile pravděpodobně změníme termín pravidelných brigád z pátka na pondělí. Pomoc nabídli i nebartolomějci !

22.3.2011- Na začátku roku se ztratilo malé zábradlíčko na hrobu Kláry Holeček, před 14 dni to zadní mezi stromy a poslední dvě dnes – to je 22.3.2011 Dnešním dnem podal spolek Bartoloměj trestní oznámení na neznámého pachatele. Společně s Obecním úřadem, pracujeme na dalších krocích .... V tomto směru je starostka I.Mikešová velice vstřícná a i jí samotné se tato událost velice dotkla. Začala okamžitě jednat a cítíme, že chce udělat pro ochranu toho mála co na hřbitově zbylo maximum.
Zda je reálné vystopovat tuto "Hyenu" je velikou otázkou .........

17.3.2011 - Potlach vduchu drobné oslavy Romanových narozenin.
Kromě toho, že jsme si s pí. Mikešovou slíbili že v pátek pokud bude počasí, vyzkoušíme, zda se dá už na hřbitově něco dělat, se nic neprojednávalo. Chyběla Marcela, která bude slavit své narozeniny příště Wink a Fanda, který byl v Egyptě na pivku. 

5.3.2011 - Masopust proběhl ve velice poklidném a pohodovém tempu.
Protože bylo hezké počasí, nikam se nechvátalo, naši hostitelé nám připravili příjemné chvilky u dobrého jídla a pití.
Odevzdali jsme na faře šek, který nesl cifru ze sbírek S.O.S. kostel.
Částka 66948.- si zaslouží poklonu. Obzvláště pak dar od Lindy Ruschakové a Josefa Brože, jenž činil rovných 50tis.Kč 
Z masopustu zbyly finance na nákup hraček, které budou k dispozici na lampioňáku 2011.

19.2.2011 - Bartoloměj v Praze Smile

Dlouho očekávaný výlet se stal skutečností.
V 6.45 stál na návsi připravený mikrobus firmy Libínbus. Řidič, pan Čejka,  s vyhřátým Volkswagenem vyrazil aniž jsme se ještě stihli usadit. Pana Čejku znám dobře. V osmdesátých letech minulého století vozil mému tatínkovi zákusky do místní provozovny vimperské Jednoty. Tedy jsme si v zatáčkách skutečně připadali jak špatně poskládané laskonky.
Silnice byla místy namrzlá a mé „fiškuntálsky“ směřované poznámky k panu Čejkovi o tom, zda nemrzne nebo jestli auto drží v zatáčkách, zda má ABS nebo že jsem ve zprávách viděl hrozný smrťák, nikam nevedly.
Mikrobus si brumlal tu svou a když jsme předjížděli už asi třicátý osobák, automaticky jsem si začal zakrývat oči.Smile
V Praze jsme byli skutečně zavčasu. Pan Čejka vyběhl z mikrobusu a dovedl nás na hrad. Svou cestou, svou zkratkou, svým osobním pojetím samozvaného průvodce po Praze. Neskutečně aktivní řidič! Smile
Na Pražském hradě nás čekal vzácný, velmi fundovaný a vskutku příjemný doprovod. Ujal se nás sám ředitel odboru turistického ruchu pan František Kadlec. Tento prominentní doprovod byl strategicky naplánován naším Františkem. Fanda kdysi panu Kadlecovi pokrýval střechu na jeho chalupě a pan Kadlec se mu nabídnul, že pokud někdy pojede do Prahy ať se ozve. No a tím je vše vysvětleno.Smile
Obrovská smršť informací, letopočtů a perliček se na nás valila přes dvě nádherné hodiny. Přednáška pana Kadlece několikrát zastavila sousední turistickou skupinu a i jejich průvodci leckdy potutelně naslouchali, aby si doplnili historické mezery ve svých výkladech. Pan Kadlec s bravurou ignoroval hraniční provazy jednotlivých expozic a u dveří ke korunovačním klenotům skoro vypadal, že má v kapse oněch 7 klíčů.Smile
Pan Čejka se samozřejmě také zúčastnil skupinové terapie. Při vstupu do chrámu sv. Víta nás všechny hlasitě upozornil, že se v každém svatostánku smeká. Nedbali jsme tedy mrazu a pohotově jsme si servali čepice z hlav, s námi i sousední turistická skupina z Japonska. Smile
Prohlédli jsme si tedy detailně chrám sv. Víta včetně Královské hrobky a kaple sv. Václava. Poté jsme přešli do Královského paláce, kde jsme zhlédli mimořádně vystavený relikviář sv. Maura a repliky Korunovačních klenotů.
S těžkým srdcem jsme se s panem Kadlecem rozloučili, ale nedalo se nic dělat.
S odchodem našeho průvodce se v mžiku dostavil náš další průvodce městem pražským - hlad! Všebaráčnická rychta měla být jen drobnou zastávkou. Ovšem výborné kvasnicové Svijany a velká porce krkovičky zapříčinily pozdější, ale o to veselejší odchod z této příjemné hospůdky.
Přeběhli jsme Karlův most, proběhli Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí, pokračovali Národní třídou na most Legií, přes Vltavu a na Újezdě naskočili do vytopeného mikrobusu. Pan Čejka nezklamal, zařadil „rakeťák“ a hurá do Písku.
Staročeská krčma nezklamala - pečínky, pivečko, tanečnice, kejklíři a hudebníci.
Příjemně opojeni vyrážíme k domovu něco málo před jedenáctou. Nasedáme do mikrobusu a ...... otevřu oči a jsme doma. Přežili jsme, loučíme se s „Fitipaldim“ a hurá na kutě.Smile

 

 

10.2.2011 -Čtvrteční potlach proběhl čistě v diskusním duchu. Především se plánoval výlet a požadavky na jeho konání. Pí. Mikešová přebrala část textů s přílohami do kroniky.
Honza Pavlík a Roman rekonstruují dvě staré lavice z místní školy. Fanda přinesl krásné staré nůžky nalezené v č.p.11, tedy se dá jednoznačně tvrdit, že se jedná o nůžky ze zdejšího bývalého kadeřnictví.
Uklidilo se v muzeu a vznikl pěkný plac na nové expozice ......

27.1.2011 - Sešli jsme se pouze v šesti lidech. Proběhla inventurizace majetku a následný záznam nového majetku a zapůjčených věcí.
Nainstalovali se též nové panely.
Ač se jedná zdánlivě o drobné operace, skončili jsme před 22. hodinou, stihli jsme ještě jedno pivko v hospodě a tradá domů.
Honza Jemelka připravil texty pro pí. Mikešovou do psané kroniky, chybí ještě obrazové přílohy a může se psát.
Anton Geyer nám posla kopie článků, které o Ktiši vydává v časopise Glaube und Heimat. Opravdu se činí!
Na účtě spolku se již začínají množit finance pro místní kostel.
Mohu Vám prozradit, že nadační fond k podpoře obce Ktiš (Linda Ruschaková a Josef Brož ) nenechali nic náhodě - smekáme.
Diecéze nás vyzvala ke spolupráci při opravě závad na kostele - jsme rádi!
Místní mistr pokrývačský Pavel Gregorovič, nabídnul zdarma provést opravy, na kritickém místě střechy kostela - smekáme podruhé.

13.1.2011 - První potlach v roce 2011.
A že jsme začli pěkně "zvostra"
Smile - tento týden jsme měli k dispozici klíče od kostela, promítli jsme si v hlavách co všechno nás napádá, když se bavíme o naší nejstarší a největší budově.
Roman s Fandou navštívili kostel několikrát , prakticky od pondělka každý den.
Nafotili jsme si náhrobní kámen místního faráře Matěje Františka Schmita, který sloužil na zdejší faře více jak 29 let a zasloužil se o největší přestavbu kostela v letech 1687-1692.
Prošmejdili jsme útroby věže, kde jsme našli několik modlitebních knížek, v dosti zbědovaném stavu, ty nejvíce zachované přidáme po domluvě s páterem Romanem Dvořákem do expozice kostela Sv. Bartoloměje v naší galerii.
Byli to dobrodružné dny, ovšem i pracovní. Strop kostela je ve zbědovaném stavu, do střechy teklo, všude je dřevomorka.
Mistr pokrývačský z firmy Františka Mikeše Pavel Gregorovič, střechu zdarma poopravil s tím, že se pokrývači jasně shodli na tom, že pokud se střecha v místech kde se točí vítr alespoň nezamaltuje, bude se vše opakovat pořád do kola.
Vše je údajně v řízení, no pro jistotu Roman napsal na českobudějovickou diecési dopis o stavu střechy s přiloženými fotografiemi stropu. Aby jsme jenom nerýpali, uspořádáme na opravy v našem kostelíčku finanční sbírku.
Možná si všichni budeme muset stavu kostelíka více všímat, je to přeci jen dominanta naší obce.
Datum masopustu byl zvolen na 5. března, v tentýž den odevzdáme vybrané peníze na faře.
Roman s Honzou Jemelkou informovali ostatní o tom, že se zúčastnili jako zástupci spolku Bartoloměj, pohřbu Františka Schussera. Bude nám chybět on, i jeho zájem o regionální historii.
Všichni jsme pak vyrazili do kostela pro betlém, vyčistili jsme panely, skleník i stojany zapůjčené muzeem v Prachticích. Nyní si již musíme pořídit své.
Rozdali jsme si pár domácích úkolů a hurá na jedno do hospůdky.
Tak že s úsměvem jsme zahájili další rok naší činnosti. Nechť je drobátko pohodovější než loni
Wink.

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl