Obyvatelé vsi Paulus r. 1651 Tisk Email

Starší originální doklad o obyvatelích celé rychty Ktiš, než je berní rula, uchovává ve svých historických fondech Národní archiv v Praze. Je to Soupis poddaných podle víry z roku 1651, který zahrnuje i ves jménem Paulus, později v českých mapách (1847) pojmenovanou také jako Miletínky.
Jak už víme z dříve publikovaných soupisů obyvatel Ktišky a Křížovic, všechny listiny se jmény vyhotovil, podepsal a pečetil rychtář Hans Köpl dne 26. března 1651. Za ktišskou farnost je ještě zrevidoval a schválil farář P. Andreas Dionysus Ulrich 30. 3. 1651. Potvrdil, že všichni osadníci ve vsi Paulus jsou římsko-katolického vyznání. Soupis uvádí jméno a příjmení hospodáře, stav (sedlák, der Bauer), zde ve tvaru der Paur, křestní jméno manželky a dětí (sein Weib, Sohn, Tochter) a křestní jména dalších obyvatel gruntu, kteří při hospodářství pracovali jako čeledíni, děvečky nebo podruzi (Knecht, Inman, Menner, Pasäkh, Diern, Nahrungsweib).
Jde celkem o 8 stavení a 38 osob. V závorkách je poznamenán jejich věk. Rychtář zapsal:
„Ich Hans Köpl, Richter des Gerichts Tisch bekhenne hiemit, daß sich in mir anvertrauten Gericht Tisch hernachfolgende Pershonen befinden. Nemblich:
Im Dorf PAULUS
Wite Christl - der Paur (46), Christina sein Weib (32), Georg - Sohn (12).
Leonhardt Mulner - der Paur (49), Eva sein Weib (29, patrně druhá manželka, pozn. ed.), Mathias - Sohn (22), Valda - Sohn (18), Thomäschko - Sohn (13), Dorothea - Tochter (11).
Wastl Longpaur - der Paur (29), Marigl sein Weib (25), Mäschl - Knecht (31), Christina - Tochter (14).
Wenzl Stiereigl - der Paur (59), Magdalena sein Weib (50), Mathes - Sohn (20), Hanus - Sohn (16), Margaretha - Tochter (14).
Ambrosius Bägerle - der Paur (35), Barbara sein Weib (25), Veitl - Knecht (26), Dorothea - Diern (18).
Jacob Wäbro - der Paur (36), Margaretha sein Weib (26), Martin - Knecht (24), Lorenz - Pasäkh (11), Marigl - Diern (22), Chury - Nahrungsweib (45, křestní jméno Kora, pozn. ed.).
Thomas Langpaur - der Paur 28), Catharina sein Weib (20), Hanus - ein Menner (15), Mariana - Diern (13), Marusch - eein Nahrungsweib (46).
Thomas - der Halter (26), Mandl sein Weib (22), Michael - der Schmidt (56), Partl - ein Inman (32), Eva sein Weib (25).“

Pramen: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko 2. Zpracovaly Zdena Kokošková, Helena Sedláčková, Magda Zahradníková. Vydal Státní ústřední archiv v Praze roku 1997. Rychta Ktiš na stránkách 329-347.

Miloslav Trnka

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl