Obyvatelé Ktišky v roce 1651 Tisk Email

Ve vsi jménem Lichteneck (Ktiška) toho jara roku 1651 rychtář Köpl také obešel pět místních sedláků a jednu chalupu, aby zaznamenal jména všech zdejších obyvatel (6 stavení, 27 osob), poddaných krumlovskému panství vévodů z Eggenbergu. Čistopis seznamu pak pořídil 26. března 1651 a opatřil jej pečetí rychty Ktiš. Listiny se jmény za celou farnost ještě revidoval a schválil ktišský duchovní správce P. Andreas Dionysus Ulrich dne 30. března 1651.
V dokladu je potvrzeno, že všichni osadníci v Lichtenecku jsou římsko-katolického vyznání.
Na prvním místě u každého gruntu čteme jméno a příjmení hospodáře, u dvou posledních jen jméno. Dále jeho stav (sedlák, chalupník), zde ve tvaru der Paur, ein Hütter, křestní jména manželky a dětí (sein Weib, Sohn, Tochter) a dalších obyvatel, kteří při hospodářství pomáhali jako čeledíni, podruzi, nebo děvečky. V závorkách je poznamenán věk obyvatel, děti se zapisovaly až od 11-12 let.
Rychtář napsal: „Ich Hans Köpl, Richter des Gerichts Tisch bekhenne hiemit, daß sich in mir anvertrauten Gericht Tisch hernachfolgende Pershonen befinden. Nemblich:
Im Dorf LIECHTENECK
Mates Mertl - der Paur (33), Susana sein Weib (26), Georg - Sohn (13).
Pläsgo Zwifalhofer - der Paur (34), Lucia sein Weib (21), Tone - Sohn (14), Mertl ein Inman (36).
Christof Haffner - der Paur (35), Mariana sein Weib (20), Catharina - Tachter (18), Magdalena - Tachter (14), Barbara - Tachter (12), Jagl - Knecht (20), Greger - Menner (16), Georg - Inman (26), Catharina sein Weib (19).
Petr Jäksche - der Paur (38), Magdalena sein Weib (28), Mathias - Sohn (18), Wastl - Sohn (14), Elisabeth - Tachter (15).
Mathe - der Paur (32), Agnes sein Weib (19), Georg - Knecht (18), Eva ein Nahrungsweib (35).
Georg - ein Hütter (29), Agatha sein Weib (25).“

Pramen: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko 2. Zpracovaly Zdena Kokošková, Helena Sedláčková, Magda Zahradníková. Vydal Státní ústřední archiv v Praze roku 1997. Rychta Ktiš na stránkách 329-347.

Miloslav Trnka

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl