KRONIKA OBCE KTIŠ - díl devátý Tisk Email

Představu o hořkém osudu vystěhovalců mohli naši získat především od jižních Tyroláků.
Roku 1942 přestěhovali nacisté rodiny z Fersentalu v jižních Tyrolích na (dříve) české selské dvory v Brlohu, Tisovce a Krasetíně. Po prohrané válce byli odtud opět vyhnáni a tak přišli se svým majetkem do Ktiše; čeští sedláci z Brloha a Tisovky jim přitom pomáhali se svými traktory.
Většinou to byly ženy s dětmi a staří lidé; muži byli odvedeni k německému Wehrmachtu. Mnoho dětí a nemocných zemřelo a bylo pochováno na hřbitově ve Ktiši.
V obytných i hospodářských prostorách fary našlo přístřeší asi 150 osob; některé rodiny se v nouzi usadily v rozstřílených náklaďácích po Wehrmachtu. Nouzově se stravovali v polní kuchyni která byla postavena za farou. Mladý farář Peter Alber, narozený v Laas ve Vintschgau ( jižní Tyrolsko, pozn. překl. ) pomáhal faráři Weissovi s péčí o tyto osoby bez domova.
V srpnu 1945 byly osoby z jižních Tyrol na amerických náklaďácích dopraveny do Plzně a tam přeloženy na železnici na dobytčí vozy. S sebou si směli vzít jen 50 kg. zavazadel; zbytek jejich majetku byl uschován na půdě farní sýpky, ale již den po jejich odjezdu vše zabavily české úřady a cennější věci byly hned odvezeny; postupně pak Ceši vyplundrovali všechno.
Po čtyřech nedělích na cestě s mnoha utrpeními, se zastávkami na rozbombardovaných nádražích se dostali zpět do své jihotyrolské domoviny, kde našli své domy vyplundrované a částečně zničené. Začátkem května bylo v Ktiši a jejím bližším okolí napěchováno možná 15 000 osob; všichni Němci ze sousedních far Stritschitz a Lhenic byli společně s vojskem a skupinami pěších uprchlíků nahnáni do širokého údolí u Ktiše.
V průběhu dvou měsíců se proud uprchlíků pozvolna ztratil a vojenský sběrný tábor byl rozpuštěn. 12. července 1945 byla oblast americkou okupační mocí předána českému státu a Češi mohli volně disponovat Němci, kteří byli nyní bez ochrany.
Jeden dvůr po druhém obsadili Češi; pravomocní majitelé se stali otroky. Ve Ktiši, která byla až na pár "českých Ktišáků" čistě německá se toho stalo méně, ale na jazykové hranici docházelo kromě rabování ještě i k těžkým přehmatům a dokonce k vraždám bezbranných Němců.
Lidé ve Ktiši a okolí pracovali přes léto a na podzim podle možností na polích a lukách. V průběhu podzimu a zimy 1945 bylo mnoho majitelů dvorů Čechy, kteří si sem přišli vybrat dům nebo pracovní sílu vyvlastněno a odvlečeno do Čech. To se stalo hospodskému Franzi Jakeschovi a jeho rodině; jeden z členů jeho rodiny podal následující zprávu: " 12. července 1945 byla obec Ktiš předána Američany Čechům. Od tohoto dne pociťovali Němci nenávist Čechů.
Každý Němec musel nosil na ruce bílou pásku s černým "N" ( Němec), členové strany ( NSDAP, pozn. překl. ) pásku "NN" (německý nacista). Pak začali být zadržováni všichni, kteří během války zastávali nějaký úřad. Poštovní doručovatelé byli opakovaně vyslýchání s namířenou pistolí aby vypověděli, kdo dostával poštu od vojáků SS.
Jiní byli Čechy týráni a biti aby se přiznali. Mnoho rodin a mladých lidí bylo zavlečeno do vnitrozemí, kde museli zdarma pracovat u sedláků. Aby se vyhnuli odvlečení a pronásledování Čechy, opustilo mnoho lidí domov a ilegálně přešlo hranice do Rakouska nebo do Bavor.

Pokračování příště ..... :o)

Zdroj: Překlad z "Chronik der Gemeinde Tisch"
Přeložil Jiří Švejda

Roman Frček
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl