Obyvatelé Ostré Hory roku 1651 Tisk Email

Ve vsi jménem Lasterhur (později Scharfenberg, Scharfberg, Ostrá Hora) toho jara roku 1651 rychtář Köpl za účelem zjištění pravého stavu víry obyvatel obešel šest místních sedláků a jednu chalupu (7 stavení, celkem 28 osob), aby zaznamenal jejich jména, věk a náboženství. Všichni byli v té době poddaní krumlovského panství vévodů z Eggenbergu. Potvrdilo se, že zdejší osadníci jsou římsko-katolického vyznání. Originál německy psaného dokumentu je uložen v Národním archivu v Praze. Je evidován pod názvem Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Bechyňský kraj, Rychta Ktiš, majitel Jan Kristian z Eggenbergu).

„Ich Hans Köpl, Richter des Gerichts Tisch bekhenne hiemit, daß sich in mir anvertrauten Gericht Tisch hernachfolgende Pershonen befinden. Nemblich:

Im Dorf LASTERHUR
-Wönzl Brubl, der Paur (22), Mariana sein Weib (18), Kasper, Knecht (18), Marigl, Diern (13) und Veitl Brubl, ein Nahrungsman (53, otec hospodáře).

-Veitl Zwiffalpaur, der Paur (24), Dorothea sein Weib (35), Mariggl, Diern (15).

-Witte Dörfl, der Paur (58), Lumea sein Weib (35), Hanus, Sohn (24), Casper, Sohn (15), Elisabeth, Tochter (18), Mariana, Dachter (16).

-Pärtl Mickhschl, der Paur (35), Marig sein Weib (26), Mathe, Sohn (18).

-Thoma Stüschgo, der Paur (35), Polla sein Weib (46), Urban, Sohn (18), Mandl, Diern (14).

-Päble Kneifl, der Paur (36), Magdalena sein Weib (23), Andreas, Sohn (16), Pläsgo, Inman ( 32), Mandl sein Weib (26).

-Tone Georg, der Hieter (24), Eva sein Weib (18).

Na prvním místě u každého gruntu čteme jméno a příjmení hospodáře. Také jeho stav (sedlák, chalupník), zde ve tvaru Paur, Hieter. Pak křestní jméno manželky, synů, dcer (sein Weib, Sohn, Tochter nebo Dachter). Na třetím selském gruntu u ženy sedláka Witte Dörfla možná překvapí její křestní jméno Lumea. Není po žádném svatém patronu, má základ v latině od lumen, luminis – tj, světlo. V soupisu ještě následují jména těch, které domácnost živila (Nahrungsman, Nahrungsweib, tj. rodiče, prarodiče, blízcí příbuzní k péči a stravě). Jsou tu i jména osob, které při hospodářství pomáhaly jako čeledíni, děvečky a podruzi ((Knecht, Inman, Menner, Pasäkh, Diern), placení za práci. V závorkách je poznamenán věk obyvatel, děti se zapisovaly od věku 12 let. Soupis zpracoval a pečetí rychty Ktiš potvrdil Hans Köpl, rychtář, 26. března 1651, revidoval P. Andreas Dionysus Ulrich, farář v Ktiši dne 30. 3. 1651.

Trošku opatrně lze brát údaje zapsané o věku obyvatel. V té době bylo časté zaokrouhlování let, sdělených rychtáři, v úvahu někdy přicházela i neznalost vlastního přesného věku. Přesto všechny tyto soupisy zůstávají jedním z nejcennějších archivních pramenů pro studium genealogie, sociologie i historické demografie.

Pramen: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko 2. Zpracovaly Zdena Kokošková, Helena Sedláčková, Magda Zahradníková. Vydal Státní ústřední archiv v Praze roku 1997. Rychta Ktiš na stránkách 329-347.

Miloslav Trnka

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl