Příjmení obyvatel ktišského farního obvodu Tisk Email
Napsal uživatel Miloslav Trnka   

Jihovýchodně od Prachatic, ve vzdálenosti 14 km vzdušnou čarou, leží při hranici s českokrumlovským okresem farní obec Ktiš. První zpráva o této vsi je z roku 1310, kdy byl konsekrován kostel, založený zlatokorunským opatem Dětřichem. Když se Rožmberkové zmocnili většiny statků zlatokorunského kláštera, Ktiš i přifařené vsi byly přivtěleny k panství Český Krumlov. V tomto svazku zůstaly až do zrušení patrimoniální správy.

Původně gotický farní chrám, zasvěcený sv. Bartoloměji apoštolu, byl přestavován koncem 15. století a pak znovu v letech 1687-1690. Tehdy byl i rozšířen podle plánů, které zhotovil krumlovský knížecí stavitel Giovanni Canevale. Zdejší farnost byla součástí českokrumlovského vikariátu. Matriky začínají roku 1641 všemi třemi druhy zápisů.

Do farního obvodu patřila Ktiš (Tisch) se samotami Tischlermühle, Kogler, Feigl a Zwiefelhof a vsi Březovík (Oxbrunn) se samotami Böhm, Neuwirth, Hänslschuster, Wankomühle, Waschenwirth, Oxbrunnmühle, dále Dobročkov (Dobrusch) se samotami Mautner a Hammerschmied. Z Křišťanova (Christianberg) domy čp. 52 - 97 a dále vsi Křížovíce (Krisowitz), Ktiška (Lichteneck), Mackova Lhota (Mosetstift) se samotami Bauernmühle, Häusl, Siegelseppl, dále pak Markov (Markus), Miletinky (Paulus), Ostrá Hora (Scharfberg), Příslop (Prislop), Rovence (Rubenz), Sádlno (Zodl) se samotami Moshäusl, Tousch, Gockenmühle, Breihäusl, Herrnhäuser a Häuslseppl, pak ještě Smědeč (Gross-Zmietsch) se samotami Jungwirth a Matosch, Smědeček (Klein-Zmietsch) a samota Wallisch, Stará Huť (Althütten) se samotou Jakschimühle, Tisovka (Neuberg), Třebovice (Siebitz) a Záhoří (Sahorsch event. Zaborsch) se samotou Winzighammer.

V josefinské době byla v Křišťanově zřízena lokalie a z uvedené ktišské kolatury k ní přifařeny křištanovské domy čísel 52 až 97 a ves Markov. Záhoří bylo přefařeno k Chrobolům. Až do vysídlení v roce 1946 byly všechny tyto vsi obývány Němci. Po II. světové válce došlo prakticky k úplné výměně zdejšího obyvatelstva a také k jeho podstatné redukci. V důsledku toho některé vsi zdejšího farního obvodu zcela nebo téměř zanikly.

V archivu římsko-katolického farního úřadu v Ktiši se dochoval jediný soupis osadníků, a to z roku 1776. Je uložen ve Státním okresním archivu v Prachaticích pod signaturou: FÚ Ktiš II-27. Vznikl v době ještě nezmenšené kolatury a zaznamenává celkem 2486 osob s 226 různými příjmeními. Jsou psána foneticky, jak bylo tehdy běžné. Uvádím je v podobě zapsané v soupisu. Badatele jistě nepřekvapí nářeční záměny samohlásek a běžné záměny souhlásek neznělých za znělé. Příjmení jsou řazena podle německé abecedy:

Adler, Albrecht, Anderl, Andraschko, Aumüllner.

Bartosch, Baschta, Bauer, Benda, Benesch.

Calluper, Casper, Chrobolder, Czapilko, Czapko, Czech.

Deml, Diekane, Diewelt, Domascko, Dosch, Dousch, Ducho, Dudeck, Duschko.

Epinger, Erhard. Ferhenbauer, Fessl, Feügl, Feyrer, Foschungbauer, Foydl, Füscher, Füschinger, Fux.

Gackner, Gaisbauer, Galischko, Gayer, Goltner, Griedl, Grill, Grosser, Grueber, Gubo, Guess.

Hable, Handl, Hannes, Hardt, Hauber, Hauser, Häusler, Haydler, Hedl, Herbst, Hiersch, Hofhansel, Hofmann, Hofner,Holetz, Holly, Holter, Höltschel, Holtzer, Hona, Howorka, Hoys, Hüttner.

Jacksch, Jacksche, Jackschy, Janda, Jane, Jungbauer, Jungwürth.

Kelbl, Kepl, Kern, Kerschlagl, Klein, Kneyfl, Krautsieder, Krump, Krumpholtz, Kurtz, Kurtzweüll, Kützhofer, Kützperger.

Lang, Lederhofer, Lehner, Leyrer, Littmann, Löb, Loschko, Lübal.

Machart, Madl, Marko, Marschek, Martischin, Mathäus, Mathe, Matsche, Meisinger, Mertl, Meydl, Michalko, Mick, Motschko, Motz, Motzko, Mügl, Mügo, Mügsch, Mühetschlager, Müllner, Mur. Naader, Nachlinger.

Palda, Panko, Pauer, Paür, Pehm, Perneker, Pernkopf, Petter, Pfeyfer, Philipp, Pinder, Plaschko, Platzer, Plederbauer, Pollner, Popelitzki, Postl, Poydl, Praydtschopf, Prayer, Promfyssl, Puebl, Puffer, Pumerl, Pürger, Pützperger.

Raabhansel, Raschka, Raudinger, Rauscher, Räusinger, Rinbauer, Rosenauer, Rothbauer, Rubentzer, Rubesch.

Sarauer, Schacherl, Schenfelner, Scherckl, Schiechl, Schindler, Schinko, Schmidt, Schneider, Schnelzer, Schraml, Schreyner, Schuster, Schwartz, Schwarzpeckh, Schwechl, Seltzer, Siegl, Simon, Spitzenberger, Sporäugl, Steinko, Stieka, Stiepanj, Stieraugl, Stini, Stodlbauer, Stodler, Streintz, Strobl, Stüfter, Stügler.

Tantzer, Teutsch, Thon, Tichtl, Traxler, Trutzl, Tucho, Tushetschläger, Tweraser.

Vallenta, Vit, Vitj.

Wablesch, Waldburger, Waldmann, Wallesch, Wanko, Watko, Watzko, Watzl, Wentzl, Weymüllner, Woldhäuster, Wolep, Wolf, Woitsch, Woll, Wollner, Wück, Wüntzig, Wüty.

Zacharias, Zetl, Zimmermann, Zwieflbauer, Zwifelhofer.

MUDr. Jan Antonín Mager, Prachatice, v srpnu 2003 Text z autorovy příručky „Rejstříky je jmennému fondu v soupisech osadníků římsko-katolických farností Prachaticka XVII. a XIX. století, druhá část: Lažiště, Husinec, Dub, Němčice, Ktiš, Zbytiny, Křišťanov, Pěkná. Edice Pramínek, sv. 8, vydal HVS v Č. Budějovicích, 2005. ISBN 80-239-5106-8.

 
 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl