Kronika spolku 2013 Tisk Email

Období červen - říjen 
Vážení čtenáři a příznivci našeho sdružení.
Rád bych se omluvil všem těm, jenž od července čekali jakékoliv aktuality na našich stránkách. Dělo se toho celkem dost, nicméně byl jsem rád, že jsem se osobně stihnul věnovat fyzickým aktivitám, jenž bylo třeba v rámci bartolomějské činnosti plnit a v kombinaci s nově budovanou firmou, jsem neměl sílu ani chuť cokoliv jiného dělat.
Jen doufám, že to nenarušilo Váš postoj směrem k našemu spolku. Budu se snažit polepšit ... Embarassed
Dovolte mi tedy útržkovitě dopsat vše podstatné.....

DARY
Manželé Zámarští nám půjčili dobový film na 8mm pásku. Již se blíží finalizace jeho převodu do digitální podoby. Roman zakoupil v aukci vhodnou promítačku, nyní jsme schopni převádět do digitální podoby jak negativy, pozitivy, tak i filmové záznamy na starších nosičích.
Pí. Zámarská nám darovala do muzea kompletní česadlo na len, včetně spodního stojánku.
Manž. Hůrští ze Lhenic nám do muzea darovali model prvorepublikové školní třídy.
Děkujeme!!!

DOTACE
V rámci dotačního titulu "Program rozvoje venkova"se nám podařilo zajistit finanční prostředky pro nákup kvalitního data projektoru,dvou PC včetně monitorů, YAMAHA reprosoustavy a křovinořezu. Všechny tyto věci budou plně využity jak v prostorách našeho muzea, tak i na venkovní akce a křovinořez pro údržbu pozemků v rámci opravených kapliček a jejich okolí.

BRIGÁDY
Proběhlo nesčetně brigád, hlavně na kapličce - lepily se hřebenáče, impregnovalo, bílilo, kotvilo, hrabalo, uklízelo, zdobilo ...
Úklid proběhl i v muzeu, čistili se exponáty. Fandova "army" sbírka nabírá rozměrů, nevíme zda mu máme dát k dispozici další prostory, nebo ho zabrzdit :o)) poraďte !!

HŘBITOV
V tomto období se brigády na hřbitově až na pár vyjímek nekonaly. Nicméně jsme za obnovu historických pomníků utratili bez mála 16 tis. korun ze hřbitovního fondu. Jednalo se především o dary německých rodáků. Kamenictví Františka Kölbla z Prachatic obnovilo nápisy na 14 náhrobcích.

ČLENSTVO
Do našich řad jsme přivítali mládí :o)) Václav Maška za Ktiše projevil zájem a my jsme rádi !!  Vítej chlapče :o))
Jirka Švejda opustil Švýcarsko a usadil se na trvalo na "Mackovce". Budeme ho mít na blízku a to je dobře! Už se těšíme .....

ŽEHNÁNÍ KAPLIČCE
Na Sv. Václava jsme pozvali všechny, jenž by měli zájem s námi prožít chvíli, na kterou jsme čekali skoro dva roky. I když by se někomu zdála oslava familierní, byla velmi pohodová, přátelská a upřímná. V naší galerii je pár fotografií z akce = děkujeme Zuzaně Zárubové, naší milé paní malířce, která se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit, děkujeme všem kamarádům jenž nám pomohli na kapličce s čímkoliv, Ondrovi, Pavlovi, Pepovi, Milanovi za barvu a děkujeme obci za půjčení lavic a paní starostce, že fotila jak ďas ....

POSLEDNÍ POTLACH
Konstruktivní debata nad dalším vývojem brigád směrem k místnosti v kostele.
Roman s Vaškem odvezou oltář do Romanovi dílny a v rámci volného času dojde k ipregnaci, opravě a oživení celé konstrukce. Ostatní se pak dají do malování a úklidu.
Dohodli jsme se, že zahájíme cyklus vyprávění o historii naší obce. Budou promítány dobové snímky a vše pojmeme přátelsky a neformálně. Po-té si pustíme v našem kině nějaký historický kousek :o).

11.5.2013 -Brigáda v kostele.
V loňském roce jsme místní diecézi přislíbili pomoc s renovací útrob našeho kostela.
Začli jsme ve spodní místnosti věže, která znázorňuje místo vzkříšení Ježíšovo, tedy jeskyní prostory. Tato místnost sloužila jako pietní prostor o velikonočních svátcích.
Odstranila se stará hlinková malba a rozebral oltářík.
Nyní počkáme na opravu omítky a nastoupíme s válečky. Dojde i k opravě oltáře.
Práce v kostele nás baví!

4.4.2013 -Pracovní potlach:
- Diskuze nad Fandovo odeslaném průkazu do Německa.
- I druhé téma je Fandovo = návrh nad nákupem několika věcí do galerie. Pomocníkem by měl být grant, který si Fanda vzal na starost.
-Marcela obeznámila spolek o blížícím se setkání německých rodáků ve Ktiši. Počítají s naší pomocí a mi pomůžeme rádi.
- Roman obeznámil všechny s termínem vydání knihy .... do konce dubna je na stole!
- Honza zpracoval inventuru do řádného svazku na PC.
- V průběhu příštího víkendu jdeme okouknout obřadní místnost v kostele, na jejíž renovaci by jsme měli posléze pracovat.
- Máme hříšníky v nezaplacených příspěvcích na rok 2013 = nutno doladit!

14.3.2013 -Potlach nad jediným tématem, a tím je vydání "kroniky".
Obec Ktiš poskytla Bartoloměji podporu ve výši 50.tis.Kč. Jsme tak schopni ponížit prodejní cenu knihy na uspokojivých 499Kč.
K dispozici bude 200 výtisků, z toho Bartoloměj bude mít k dispozici 180ks.
Od této chvíle lze tedy objednávat za lepších podmínek.
Sazba knihy je dokončena, jde do tisku, věříme, že začátkem dubna bude k dispozici.

17.2.2013 -  Rozloučení s Josefínou
V 15.00h jsme se sešli u Kollerů kapličky a zavzpomínali na Josefinu Hoyss, která byla naší členkou a po dlouhé nemoci opustila naše řady a tento svět.

9.2.2013 - Masopust.
Masopust začal v 9h ráno a před hasičárnou se sešlo bez mála třicet masek.
Letos se sluší poděkovat především ktišské mládeži, ktrá přišla v hojném počtu!
Začali jsme klasicky u pí. starostky, kde jsme převzali klíč od vesnic a když už jsme tu byli, tak jsme prošli "milionku".
Odjezd do Březovíka, kde se nám líbilo jak u Korytů, tak i u Suchých, Bombalů a dalších.
Návrat do Ktiše a pokračování v načaté práci. Obzvláště naše milé důchodkyně nás opět hostili dobrotami. Nutno vypíchnout výborné masové kuličky u Trojáků a výborné pohoštění u Valešů, v hospodě, u Litvanů atd.
Večer příjemné posezení u živé muziky a v nočních hodinách vše končilo.
Děkujeme Kováčům, Obecnímu úřadu a všem lidem dobrého srdce Smile

7.2.2013 - Předmasopustní potlach.
- Komunikace s muzikanty, s výčepem i s řidiči.
- Z kostela jsme donesli betlém a znovu instalovali

24.1. 2013 -Rychlý potlach, tématicky především o knize

13.1.2013 -Nezvykle v neděli:
- Vyhodnocení akcí na konci roku 2012 = vyúčtování.
- Rozhodnutí o vytvoření dvojic pro fotografování stávajícího stavu ondřejovské farnosti.
  Nutnost podání žádosti na VÚ. První focení bude na jaře.
- Obec Ktiš věnovala spolku historický vařič, který je ve výborném stavu.
- Petr s Romanem v rámci volných večerů "dotáhnou" inventarizaci drobných předmětů a
  dokumentů. Po-té požádáme Marcelu o přepsání do PC.
- Otevřeli jsme téma "místnost v kostele - hrob Kristův". Na jaře minulého roku jsme
  přislíbili spolupráci v rámci rekonstrukce této místnosti v ktišském kostele.
  Kontaktujeme P. R. Dvořáka a předně vyhodnotíme technologický postup s přizvaným
  odborníkem.
- Nutné vybrání příspěvků na rok 2013.
- F. Uhlík z rodinných důvodů není schopen navštívit krumlovský katastr. úřad, který je
  stěžejním místem pro přesné informace v rámci sběru informací pro připravovanou
  knihu o Ondřejově. Musíme najít východisko a hlavně čas, jak to vymyslet.
- Podrobnosti kolem pořádání masopustu. Klíčová je dohoda o zkrácení působení
  masopustního průvodu. Vždy jsme řešili dvě vesnice + Ktiš. Protože se všude
  pospíchalo a na v konečných fázích masopustu ve Ktiši bylo vždy již poskromnu masek
  a všichni byli již značně unavení, dohodli jsme se do budoucna řešit jen vesnici jednu.
  Či-li v letošním roce je to Březovík, v následujícím pak Pila, 2015 to bude Tisovka
  a 2016 Smědeč.
  Rádi bychom zvládli každý rok všechny vesnice, bohužel je to nadlidský úkol.
  Po masopustu se bude hodovat v KD, o občerstvení se postarají manž. Kováčovi. 


 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl