Tisk Email

18.12.2009 - Po pěkném zážitku "hudba v kostele" jsme zahájili vánoční besídku, dobré pivko, spousty papání - skvělá parta !!!! 
Tento týden, jsme dostali sponzorský příslib, jako podporu pro vydání Bartolomějské fotogalerické brožury. A to od f.Forpsi a nadačního fondu k podpoře obce Ktiš "manž. Brožovi" Smile 
Tak že máme co dělat !!!

3.12.2009 - Příjemný potlach v klubovně, nastudování mapy hřbitova a následný plánink jak dále pokračovat.
V sobotu projdeme nový i starý hřbitov a dáme vše do kupy. Pokusíme se zachovat historické náhrobky v původním rozmístění. Důležité je spojit se s původními majiteli hrobů, či jejich dětmi.

30.11.2009 - Internetový deník "PRACHATICKONEWS" napsal o našem spolku hezký článek. Děkujeme! 

29.11.2009 - Zajeli jsme ve čtyřech na výstavu hřbitovů v Horní Plané, upřímně, čekali jsme víc ..... 

27.11.2009 - F.Mikeš přinesl několik zajímavých fotografií od pí,Veselé. Moc děkujeme !! 

19.11.2009 - Na čtvrtečním potlachu tentokrát chyběli kluci Baštářů a Ruda. Probrali jsme situaci kolem hřbitova, domluvili jsme se, že naplánujeme termín výstavy v Horní Plané.
Nábytek jsme koupili od Kadlubiaků s tím, že R.Frček špatně inforomoval ostatní o ceně nábytku, či-li zbytek peněz vydal ze svého, peníze si postupně bude brát z kasy .. až budouTongue out. Proběhla rozprava o všem možném. Celé sezení jsme zakončili úpravou interieru místnosti a úklidem.
Poté se dva největší držáci, přesunuli do místního pohostinství a tam se vše završiloSmile.

16.11.2009 - Anton Geyer požádal českobudějovickou diecézy, o opravu střechy na našem kostele. Bylo mu odpovězeno, že vše se zařídí do konce tohoto roku.
Střecha je zničena od vichřice "Kiril"2007, od té doby rozbitá střecha nikomu nevadí  ........

14.11.2009 - Stěhování skříní od Kadlubiaků do naší klubovny. P.Baštář, R.Frček, J.Pavlík. 

5.11.2009 - Čtvrteční potlach byl konstruktivní a zároveň příjemný.
Petr Baštář st. přinesl na uvítanou bedánku a lahvinku, seděli jsme tedy do pozdních hodin. Mimo jiné jsme se dohodli na nákupu skříní od manželů Kadlubjakových do naší místnosti. Dále jsme si ujasnili aktivity a priority další práce.
Přišli jsme s dalším návrhem iniciativy co se oslav týče. R.Frček ujistil přítomné, že financování podobných věcí jako fotografická brožura nebo něco podobného nebude problém. I když v menší míře, přesto sponzoři souhlasili se stálou přízní. Fotogalerická brožura dobových fotografií, bude náš další cíl a 23. listopadu na zastupitelstvu, to předneseme jako další návrh. O uspořádání výstavy v den "D" jsme již rozhodnuti dávno. Probrali jsme též možnost opravy starého hodinového stroje z našeho kostela,toto zajistil J.Jemelka a i po zjištění, že bude oprava drahá a že na ni momentálně nemáme, se tohoto nevzdává, s odhodláním věc dotáhnout do konce.
Oprava náhrobků na místním hřbitově kontra  financování z českoněmeckých fondů bylo dalším z mnoha témat.   

24.10.2009 - Ktiš navštívili potomci po předválečném starostovi Ktiše "Josefovi Hundsnurscherovi". Prohlídli si zbytky stavení kde se narodili "Seplovina" a společně s Marcelou našli souvislosti s rodem Mikeš ve Ktiši.
Prošli jsme Ktiš a okolí + jsme byli navštívit kostel. Bylo to příjemné pohodové setkání. 

22.10.2009 - Pohodový potlach, přivítání p.Baštáře do řad, rozprava o dalších záměrech a prohlídka fotografií od Marcely.
Honza Jemelka nám povyprávěl podrobnosti o setkání na Zlaté stezce 2009.
Možnosti ufinancování spolkových aktivit atd. 

10.10.2009 - Protože bylo pochmurno, brigáda se nekonala !!! 

8.10.2009 - Další z potlachů, dohodli jsme podrobnosti práce na nastávající sobotu, prodiskutovali jsme návrh na opravu starého sklepa u školy, ten jsme shledali jako časově nedosažitelný a né zas až tak důležitý.
Prodiskutovali jsme další možnosti zlepšení místnosti a hned na dalším potlachu zahájíme některé kosmetické úpravy.
Dále jsme probrali situaci ohledně iniciativy na zaštítění knihy, ať formou solovou nebo společnou. Budeme se snažit dořešit tuto věc do zdárného konce, zatím čekáme na stanovisko obecního úřadu.
První návštěva p. Baštáře .. příště to zabumbámeSmile
Honzu Jemelku jsme vyslali na "Setkání na Zlaté stezce 2009" konající se 21.-22.října v Prachaticích.
Věříme, že náš spolek bude reprezentovat jak se sluší a patří a že nám neudělá ostudu! Wink

26.9.2009 - Klucí Baštářů doladili maltou spodní díl božích muk a tím je vše připraveno k nátěru.

24.9.2009 - Potlach byl tentokráte dlouhý a témat bylo mraky. Dohodli jsme na další, letos zřejmě poslední velké brigádě a to na 10-tého října, kdy uděláme pod kapličkou kamenný taras tak, aby jsme celek uzavřeli a poschovávali napadanau suť. Honza přinesl krásně upravený kovaný šroub, z kříže, jenž byl nad kaplí "Dobrá voda". Spekulovali jsme nad výsledkem chystaného středečního zastupitelstva. Zda zaštítíme kompletně knihu, nebo spojíme síly, nebo nebude vůle nás v této aktivitě podpořit.
Další výhledy práce a označení opraveného místa pěknou cedulkou, bylo závěrečnou tečkou za naší debatou. Vše se pak dokončilo u Niedlů v hospodě.  

21.9.2009 - Těsně po obědě jsme navštívili obecní úřad, s návrhem na pomoc při vydání knihy k 700 letům Ktiše. Naší ambicí bylo přebrat kompletní aktivitu a ulehčit obci s rozpočtem. Najdete v rubrice "naše administrativa".
Vše se bude projednávat na zastupitelstvu dne 30.9.2009 

20.9.2009 - Dopolední vrstvička malty a položení bobrovek. Dostalo se i na další drobné vyřezání křovisk, směrem k lesu. Vyřezal se bordel i u studánky směrem k hájence. Za nezištnou pomoc děkujem Pavlovi Gregorovičovi.

19.9.2009 - Další brigáda na božích mukách. Tentokrát se tvořila fasáda a naše duo zedníků, předvedlo zase velký kus práce.
Dalším pozitivní zprávou byl zájem pana baštáře o vstup do spolkových řad.
Tak že vítáme nového člena !!!! 

12.9.2009 - Brigáda na božích mukách u vodárny. Strhla se původní cihlová nástavba kapličky a vše se podle starého složení cihel, vystavilo znovu. Zedníci odvedli bezvadnou práci a mi jim musíme jen poděkovat. O to je to cenější, že celou přestavbu provedli kompletně zdarma a přislíbili další spolupráci. Tak že P.Baštářovi st. a J.Holubovi moc děkujeme !!!!!!!!!

10.9.2009 - Tradiční potlach v klubovně. Nejen že jsme vážně debatovali nad tématem dalších drobných aktivit na rok 2010, ale upřesńovali jsme si potřeby na sobotní brigádu.

8.9.2009 - V odpledních hodinách se oklepala stará malta na božích mukách. Byl příjemný úterní podvečer a kolem se proháněli sympatické cyklistkySmile .

30.8.2009 - Promítání dobových snímků v KD Ktiš. Zúčastnilo se spousty místních obyvatel i skupina Německých rodáků, kteří měli setkání na místní faře.
Byl to příjemný pocit, vidět tolik lidí pohromaděSmile .
Další příjemnou novinkou, byl vstup Reinharda Geiera do našich řad.

23.8.2009 - Poučná návštěva "exkurze" ve Zlaté koruně. Prohlídka kláštera byla impozantní a následovalo příjemné setkání s p.Špinarem, který měl trpělivost a více jak hodinu se nám věnoval. Přímé vyprávění v souvislostech kolem Ktišska  bylo příjemným zakončením exkurze.

19.8.2009 - Schůzka s vedoucím polesí p.Rosou a ředitelem lesního závodu Boubín, Ing.Kříhou v Prachaticích. Jednání bylo velice úspěšné, podařilo se nám vyjednat desetitisícovou pomoc na opravu božích muk u vodárny a slíbili jsme si další spolupráci do budoucna.
Za spolek - P.Baštář, J.Jemelka, R.Frček
Velice děkujeme za ochotu a rozumné jednání !!!!!!!!!!!!! 

13.8.2009 - Po dlouhé době jsme se sešli, doba dovolených nám nedovolí se sejít v plném počtu, ale i tak bylo posezení k věci.
Nejen že jsme vyřešili termínové otázky ve věcech jako je návštěva Zlatokorunského kláštera a brigády na kapli, ale ujasnili jsme si dlouhodobější cíle a povinnosti. 

23.7.2009 - Potlach proběhl velice v klidu a rychle.
Nainstalovali jsme závěsy, probrali historii kaple "Dobrá voda" a podrobnosti svátku
"Z mrtvých vstání".
Dále jsme naplánovali další možnosti a termíny opravy vodojemu a sousedních božích muk.
Ujasnili jsme si termín návštěvy zlatokorunského kláštera. 

3.7.2009 - J.Jemelka a R.Frček navštívili městský úřad v Prachaticích, odbor kultury, školství a cestovního ruchu. Měli jsme spousty otázek na možnosti financování našich aktivit.  

2.7.2009 - Nejen že jsme vyzdobili místnost pro naše srazy určenou, naplánovali jsme i další možnosti spolkové aktivity ve věcech jako je vodojem a jeho další vývoj, tak i potřebu dalších aktivních počinů a napadů pro další zaplnění historických mezer. Celá schůze došla naplnění v Ktišské hospodě u Niedlů, kde jsme do nočních hodin debatovali nad vším a zároveň nad ničím Smile 

1.7.2009 - Druhá brigáda na vodojemu.
Ing. Jemelka přijel z Dobročkova s plně vyzbrojeným traktorem a dali jsme se do práce. Sešli jsme se komplet a to i včetně "nováčka", Rudyho Pelze.
Byli jsme unavení, ale šťastní.
V tento den ráno, jsme ve složení P.Baštář, J.Jemelka a R.Frček, přepadli ředitele polesí, p. Rosu a započali tak jednání o finanční pomoci od lesů ČR. 

18.6.2009 - Čtvrteční potlach - tentokrát se nejednalo o žádnou teoretickou diskusi, ani o badatelskou rozepři, pylně jsme pracovali na úklidu naší klubovničky a zároveň muzejní místnosti.
Vše jsme vyleštili a uklidili, tím je vše připraveno na běžný provoz.
Náplánovli jsme si další práci na vodárně, Marcela přečetla dopis od p. Geyera, jenž popisoval útržkovitě historii kaple "Dobrá voda".
Anton Geyer se též postaral o propagaci našeho spolku v Německu, vydal článek o našem spolku a požádal veřejnost o spolupráci a pomoc při hledání dalších historických zmínek a td.
Povídali jsme si i o současnosti a možnosti uspořádat nějaké další veselí ...... uvidíme

6.6.2009 - "Sobota" od rána do odpoledních hodin, proběhla brigáda na starém vodojemu. Pracovali jsme urputně i přes oběd. V předvečer po sedmé hodině, jsme doladili detaily pro zahájení prvního porevolučního lampionového průvodu. Sešlo se spousty dětí, za doprovodu policie jsme se přesunuli na hřiště. Plála vatra a děti si pekli buřtíky. 
Děkujeme:Smile
Obecnímu úřadu - nákup buřtíků, lízatek a pitíček.
Rudovi Pelzovi a Jirkovi Hečkovi - světlice + padáče
Policii ČR - za doprovod
Fandovi Kollerovi - zajistil jako vždy muziku a tím pádem dobrou náladu
JARDOVI HOLUBOVI - celý den s námi pracoval na vodojemu !!!  
Rodičům
- že pohlídali děti a vše kromě jedné noční nemilé příhody dopadlo dobře.

4.6.2009 - Potlach v knihovně začal plánováním, pro následující sobotu, která je od rána do večera plná starostí a práce. Pročítali jsme v pobytových kartách, které měla doma Marcela a hlavním bodem byla diskuse nad nutností zbudování malé muzejní místnosti, kde by jsme se mohli nejen scházet, ale i nabídnout široké veřejnosti možnost, kdykoliv se propátrat historií atd.
Dále M.Fiedlerová a R.Frček byli vyzvednout na faře krásnou olejomalbu, jenž nám do úschovy svěřil A.Geyer. Ted už jen důstojné místo pro jeho uložení, tam kde bude na očích všem a na dlouhou dobu.

30.5.2009 - Bohužel je škaredé počasí, stan je pod vodou a dřevo mokré. Celou akci "lampionový průvod" přesouváme na další týden.  

29.5.2009 - Společně s hasiči jsme postavili stan a po té se dostalo na vatru. Počasí bylo pod psa, tak že jsme byli promočeni skrz na skrz. 

27.5.2009 - Brigáda na dřevo: Petr Baštář již před naším srazem pokácel pár pěkných souší, všichni jsme se sešli za včasu a mezi pomocníky, byli i nečlenové spolku. Tak že děkujeme M.Říhovi, F.Kollerovi a J.Kovaříkovi za statečnou pomoc.

17.5.2009 - Návštěva Reinharda a Antona Geyera ve Ktiši.
Příjemné povídání nad historií Ktiše, výměna archiválií. Shlédnutí filmu z roku 1946.
Přítomní za spolek Bartoloměj:M.Fiedlerová, F.Mikeš a R.Frček.
Anton Geyer zaplatil členský příspěvek a stal se tímto plnohodnotným členem spolku Bartoloměj.
Byla nám předána k opatrovnictví originál olejomalba Ktiše od Valtera Sandy, rodáka z Ktišského mlýna.
Děkujeme !!

14.5.2009 - čtvrteční potlach roběhl u Fiedlerů, podívali jsme se společně na film, který nám poslalo jihočeské muzeum. Tento film ještě budeme dlouho rozebírat. Doladili jsme detaily kolem lampionového průvodu atd.  

16.4.2009 - Procházka ke starému vodojemu, rekognoskace terénu. Pan Holát donesl torzo starého skeletu na piják a desky s razítkem NSDAP Ktiš. Paní Kovářová, dopilovala mapu Březovíka. 

14.4.2009 - R.Frček, při návštěvě Budějovického muzea a setkání s Mgr. Pavlem Šafrem. Příjemné setkání a debata nejen nad filmem "V klínu šumavských pastvin". Obratem se píše písemná žádost o možnost mít pár záběrů s tohoto filmu.

13.4.2009 - R.Frček a P.Baštář, výlet s fotoaparátem na Starou Huť, Miletínky, Plánsko a na mlýny u Ktiše "Kokenmlýn, Bauermlýn, Ktišský mlýn a Kogbauerův mlýn".
Děkujeme za pomoc panu Kordíkovi, Hruškovi "který nám poskytnul i nějaké fotografie" a panu Václavu Breklerovi 

9.4.2009 - Na čtvrtečním potlachu jsme se probírali sbírkou Antona Geyera, povídali jsme si o různých věcech ohledeně dobových fotografií v jeho sbírce.
Dále jsme zvolili nového místopředsedu spolku a tím se stal Ing. Jemelka.
Navštívil nás pan Josef Krapáč a krom vyprávění, nám rozdal dárky, v podobě skleniček s logem Státního statku  .... děkujeme  

5.4.2009 – Spolek Bartoloměj žádá ředitele muzea v Českých Budějovicích emailem,  o zapůjčení či kopii filmu „ V klínu šumavských pastvin“.

4.4.2009 – Petr Baštář a Roman Frček, návštěva Českobudějovického muzea a shlédnutí výstavy Karla Klostermanna .
Důležitým bodem bylo shlédnutí  filmu „ V klínu šumavských pastvin“ kde jsou dobové záběry ze Ktiše roku 1946.

4.4.2009 – Příjemné setkání s Antonem Geyerem  a Reinhardem Gaierem . Přítomni byli: Marcela Fiedlerová, Petr Baštář, Roman Frček.Oba pánové nás velmi mile překvapili svojí vstřícností a ochotou podrobně vyprávět.
Anton nám půjčil na několik měsíců svojí pozoruhodnou sbírku archiválií, fotografií a zápisků o Ktišsku. Na oplátku si půjčili od R.Frčka pamětní stuhu z roku 1909 a album starých fotografií. Za spolek Bartoloměj, jim byl předán malý dárek v podobě dvou obrázků s věnováním.

26.3.2009 – Čtvrteční potlach v knihovně: navštívil nás pan Václav Kindermann a vyprávěl nám o Smědeči. Od roku 1946 chodil do Smědečské školy. Pochází z Kuklova.

19.3.2009 – Založení internetových stránek, sponzorink od f.Forpsi !!! Hosting zdarma!!

12.3.2009 – Čtvrteční potlach v knihovně“ především diskuze o Březovíku. Paní Kovářová ( učitelka mateřské školy ve Ktiši ) poslala po Marcele Fiedlerové několik fotografií z Březovíka kolem roku 1960 a zároveň soupis osadníků, jenž si ze svého dětství pamatuje.

26.2.2009 – Čtvrteční potlach v knihovně, diskuse nad sbírkou Františka Mikeše.

 

ZKRATKOVITĚ:

- promítání sbírky R.Frčka, projektor k počítači propůjčila firma Forpsi!

- Pan Josef Stehlík a Alois Sapák, nám propůjčili své snímky Dobročkova

- Navštívila nás Alena Kocourková s kronikou místního ochotnického divadla, kterou doma pečlivě uchovává.

- Pan František Koller nám věnoval fotografie ze 70 – 80.tých let a jedno zachráněné album!!  

- Pořádali jsme masopust !!

- Návštěva R.Frčka u E.Kneifla, rodáka ze Ktiše. Dostali jsme k dispozici spousty fotografií a důležité informace.

- Marcela Fiedlerová přináší kompletní školní archív !

- Petr Baštář a Roman Frček v doprovodu Jirky Demčáka na tůře po zaniklých místech. Jirka nám svěřil tajemství zapomenutého kola z protiletadlového kanonu PAK40.

- Později Per Baštář a Roman Frček kolo vynesli, přivezli  a omyli. Zatím je detailně neočištěné u R.Frčka

- Pravidelné schůze každý čtvrtek, později pak každých 14 dní

-Založení spolku

 

PROMINENT sekce

PřihlášeníXHTML and CSS. | Obec Ktišl